Pomoc:Reguły tworzenia nazw podkategorii w dziale Środowiska

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbiory archiwalne w dziale Środowiska

Dział Środowiska jest jedną z kategorii głównych serwisu ArchiwumHarcerskie.pl, gdzie tworzone są zbiory (podkategorie) grupujące jednostki archiwalne dotyczące konkretnych środowisk harcerskich: drużyn, szczepów , a niekiedy także hufców.

Reguła tworzenia nazwy kategorii typu środowisko

Format nazwy składy się z minimum dwóch elementów.

Lokalizacja Podmiot

Gdyby w danej lokalizacji istniało kilka środowisk o tych samych nazwach mogą być one odróżnione od siebie dodaniem zakresu lat w jakich one działały lub inną charakterystyczną nazwą zwyczajową.

Lokalizacja Podmiot Okres działania w pełnych latach

Lokalizacja Podmiot Nazwa zwyczajowa

Zobacz Ogólne reguły obowiązującej notacji.

Przykłady:

  • Kategoria: Kraków Biały Szczep
  • Kategoria: Wilno Czarna Trzynastka
  • Kategoria: Warszawa 16 WDH
  • Kategoria: Warszawa 23 WDH Pomarańczarnia
  • Kategoria: Gdynia Szczep Szarotka
  • Kategoria: Warszawa Czarna Jedynka 1911-2014

Do tych zbiorów (podkategorii) dopinane będą, przez redaktorów archiwum jednostki archiwalne, które wiążą się tematycznie z danym środowiskiem. Dzięki konsekwentnemu trzymaniu się formatu nazw jednostek archiwalnych będą się one wyświetlały w tych zbiorach w logicznej, zwykle chronologicznej kolejności.