Skocz do: nawigacja, szukaj

Ognisko

Miesięcznik Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego Gdańsk

Redagowali (wg stopki): Ewa Borkowska, Hanna Flisikowska, Anna Janisz, Roman Ludkiewicz, Stanisław Malinowski, Aleksandra Marczak, Jan Pastwa, Mariusz K. Porzeżyński, Dorota Rancew, Agata Siemaszko, Jerzy Skiba, Marek Stępa (redaktor naczelny), Małgorzata Szmidt, Jolanta Ziętkiewicz.

Redakcja graficzna: Barbara Stępa, redakcja techniczna: Zofia Kuropatwińska.

Informacje o tym wydawnictwie wymagają uzupełnienia.