Kategoria:Kolekcja Stanisław Czopowicz

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednym z większych zespołów dokumentów w Archiwum NWH są materiały Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk niezależnego harcerstwa, przekazane przez byłego przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM hm. Stanisława Czopowicza oraz wielu innych instruktorów.

Staraniem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego – oficyny wielce zasłużonej nie tylko dla harcerstwa i wychowania – prezentowane są dokumenty Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, szczególnie Rady Porozumienia KIHAM. Przechowały się one dzięki zapobiegliwości wielu osób, tutaj wymienię tylko Wiesławę Stojek i Andrzeja „Kolca” Gorczyckiego, ale wszystkim bez różnicy należą się gorące podziękowania. Oczywiście, jest to zbiór niekompletny – należy mieć nadzieję, że będzie uzupełniany – jednak może dać pewien ogląd KIHAM-u, o którym przyjęło się już mówić, że był tym dla harcerstwa i wychowania, czym NSZZ „Solidarność” dla Polski.

Prezentowane dokumenty traktują o zagadnieniach zasadniczych i istotnych, a także o sprawach ówcześnie umęczających, aczkolwiek doraźnych. Tak, jak bywają splątane w życiu codziennym, dawniej, i dzisiaj. Dopiero z perspektywy czasu można ocenić co było naprawdę ważne, a na co niekoniecznie poświęcono nadmiar troski i pracy. Należy żywić szacunek dla NWH za wierność swoim, wywodzącym się z Harcerstwa zasadom. Inaczej niż często się dzieje w dzisiejszej tzw. przestrzeni medialnej, NWH nie poucza i nie wskazuje jedynie słusznego sposobu myślenia, lecz „oddając głos samemu KIHAM-owi”, traktuje czytelnika podmiotowo i zaprasza do samodzielnego rozeznawania rzeczywistości i poszukiwania prawdy.

/Stanisław Czopowicz, hm./
/ Warszawa, w grudniu 2016 r./

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 87 spośród wszystkich 87 podkategorii tej kategorii.

1