Skocz do: nawigacja, szukaj

Harcerstwo Warszawa 1946


1946-01 Harcerstwo Warszawa nr 1.jpgHARCERSTWO Miesięcznik instruktorski, Organ Naczelnictwa ZHP, nr 1, rok VII, styczeń 1946 r. Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa SPIS TREŚCI Wstęp 3; Józef Sosnowski Zamiast inwokacji o harcerskiej refleksji wychowawczej 5; DZIŚ I JUTRO Wiktoria Dewitzowa Gospodarka wyłączona 7; Rudolf Korzeniowski Pionierstwo Harcerstwa na ziemiach zachodnich 10; W KRĘGU RADY INSTRUKTORSKIEJ Dr Władysław Szczygieł Drogi dzisiejszego Harcerstwa 14; Maria Straszewska Myśli o harcerskim ideale wychowawczym 20; L. D. Zuchy na wsi 25; O CZYM WIEDZĄ DRUŻYNOWI Władysław Kosiński Praca drużyny harcerskiej. 29; Józef Sosnowski W przededniu rewizji programów prób na stopnie młodzieży harcerskiej. 29; Prawo dziecka a ruch zuchowy. 36; NA HARCERSKIM TROPIE Konferencja instruktorek w Łodzi, Odprawa w Sopocie, Konferencja w Mikołowie, Akcja zimowa, Odprawa instruktorów wiejskich, Drużyny żeglarskie. 38; CO NIESIE ŻYCIE MŁODZIEŻY Wiadomości krajowe. 45 CZYTAMY Książka a my, Polskie czasopisma społeczno-kulturalne 49.
1946-02 3 Harcerstwo Warszawa nr 2-3.jpg HARCERSTWO Pismo instruktorskie, nr 2-3, rok VII, luty- marzec 1946 r. Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa SPIS TREŚCI Wstęp. 3; DZIŚ I JUTRO Dr Hochfeld Julian Walka o sprawiedliwość w życiu społecznym 5; Wiktoria Dewitzowa Nic co polskie nie jest mi obce. 9; W KRĘGU RADY INSTRUKTORSKIEJ Maria Straszewska Służba. 13; Korzeniowski Rudolf Jak wychowywać młodzież w duchu idei pracy 19; Dr. Władysław Szczygieł Prawo skautowe u innych narodów. 24; Instruktor harcerski jako wzór wychowawczy. 34; O CZYM WIEDZĄ DRUŻYNOWI Samowychowanie w zastępie. 37; NA HARCERSKIM TROPIE Sprawozdanie z konferencji ideologicznej Z.H.P. w Osowcu, Tezy dotyczące Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego, II Konferencja instruktorek w Katowicach, Ruch zuchowy odradza się, Harcerki w służbie dziecku, Na Mazury, W trosce o zdrowie młodzieży, Dzień myśli braterskiej; Instruktorzy żeglarstwa też radzą, Wyjaśnienie w sprawie deklaracji organ. Młodzież., Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska, Harcerstwo na Pomorzu Zachodnim, Udział "Krakowa" w uroczystościach Kościuszkowskich. 42; CO NIESIE ŻYCIE MŁODZIEŻY Światowy Kongres Młodzieży 54 Wydawnictwa nadesłane. 55
1946-04 06 Harcerstwo Warszawa nr 4-6.jpg HARCERSTWO Pismo instruktorskie ZHP, nr 4-6, rok VII, kwiecień-czerwiec 1946 r. Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa SPIS TREŚCI W poczuciu odpowiedzialności. 3; DZIŚ I JUTRO Józef Sosnowski Młodszego brata nieśmiała obrona. 5; W KRĘGU RADY INSTRUKTORSKIEJ Maria Straszewska Sprawy społeczne w skautingu Baden Powella i w harcerstwie. 12; Tapir amerykański: Zgubiliśmy chłopca. 15; Kazimierz Koźniewski Drużyna harcerska. 18; GŁOSY Dr Vilim Francić Harcerstwo a słowiańszczyzna. 31; Tadeusz Mitera 10 punkt Prawa Harcerskiego. 34; NA HARCERSKIM TROPIE Konferencja instruktorów harcerskich w Osowcu. Instruktorzy harcerscy u ob. Premiera. Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Żeński Ośrodek Instruktorski w Soplicowie pracuje. Harcerstwo we Francji. Słońce i radość dla dzieci warszawskich. Harcerstwo a pożyczka odbudowy kraju. Podniesienie bandery harcerskiej w Gdyni. Rosną nam skrzydła. 38.
1946-09 12 Harcerstwo Warszawa nr 7.jpg HARCERSTWO Pismo instruktorskie ZHP, nr 7, rok VII, wrzesień-grudzień 1946 r. Harcerskie Biuro Wydawnicze, Warszawa SPIS TREŚCI Przed nowym rokiem harcerskim. 3; DZIŚ I JUTRO Aleksander Kamiński Harcerska służba Polsce. 5; Wiktoria Dewitzowa Nic co polskie nie jest mi obce. 13; W KRĘGU RADY INSTRUKTORSKIEJ Maria Straszewska Drużyny instruktorskie. 21; Dr Władysław Szczygieł Charakterystyka dzisiejszej młodzieży szkolnej. 28; Rudolf Korzeniowski Refleksje po CAS-owe. 34; Stanisław Broniewski Szare Szeregi. 48; GŁOSY Dr Eugeniusz Larowski Wymagania higieny psychicznej w pracy wychowawczej. 48; Stanisław Peterek Czy rycerz nie był harcerzem? 53; NA HARCERSKIM TROPIE II CA.S. Zlot obozów drużynowych harcerek. Wychowanie artystyczne. Jesienne odprawy w Głównej Kwaterze Harcerek. Sprawy wodne. Prawo i Przyrzeczenie. Otwarte Okna. 56.


Kwartalnik instruktorski (potem dwumiesięcznik) wydawany w latach 1934–1939; organ Naczelnictwa ZHP. Pismo zajęło miejsce „Harcmistrza”. Poruszano w nim zagadnienia metodyczne, zamieszczano artykuły na tematy ideologiczne, pedag., społeczne. „H” było przeznaczone dla żeńskiego i męskiego grona instruktorskiego oraz sympatyków harcerstwa. Było także trybuną instruktorską; ukazywały się w nim prace m.in.: Roberta Baden-Powella, Michała Grażyńskiego, Aleksandra Kamińskiego, Tomasza Piskorskiego, Leona Marszałka, Józefa Kreta, Juliusza Dąbrowskiego, W 1937 nakład wynosił 1 tys. egzemplarzy. Redaktorzy: Maria Uklejska, Marian Wierzbiański. Pismo zostało wznowione w 1946 jako miesięcznik; ukazały się 4 numery. Redaktor: Władysław Szczygieł.

Marian Miszczuk

Pliki w kategorii „Harcerstwo Warszawa 1946”

W tej kategorii są 4 pliki z ogólnej liczby 4 plików.