Kategoria:Czuwajmy 1985-2004

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

"CZUWAJMY" - CZASOPISMO KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA HARCEREK I HARCERZY

W latach 1983-1984 ruch pokihamowski podejmował działania możliwe w Polsce po stanie wojennym. Wyłaniał się niejawny tzw. Ruch Harcerski, powstawały harcerskie środowiska niezależne, a także liczne duszpasterstwa harcerskie. Po prowadzonych przez różne osoby rozmowach z przedstawicielami Episkopatu Polski biskup pomocniczy krakowski ks. Kazimierz Górny został Krajowym Duszpasterzem Harcerek i Harcerzy. Wtedy również w porozumieniu Kościoła i Ruchu Harcerskiego zdecydowano o stworzeniu czasopisma duszpasterstwa harcerskiego, a równocześnie metodyczno-programowego.

Wiosna 1985 roku w Krakowie odbyło się spotkanie redakcji w składzie: Jerzy Bukowski (redaktor naczelny) "Stanisław Dębicki", Wojciech Hausner "Jacek Gniewczyński", Katarzyna Cyankiewicz (obecnie Onderka) "Ewa Borkowska", "Janina Derczyńska", Bogdan Żero "Andrzej Zagórski", Tomasz Andrusikiewicz "Jakub Bończa", "Jan Topolski". W czerwcu skład został poszerzony o korespondentów z największych środowisk. W pracy redakcyjnej brali udział: Adam Turula "Adam Wesołowski" (Katowice), Jerzy Mika "Marek Duch" (Opole), krótko Jerzy Komorowski i Aleksander Kisil "Janusz Grubacz", "Andrzej Korczyński", "Jerzy Mikulicz", "Paweł Rednas" (Wrocław), Mariola Łukaszewska, obecnie Hausner, "Maria Kosecka", "Zbigniew Przemysławski" (Poznań), Joanna Karp, obecnie Denert, "Maciej Sobecki" (Trójmiasto), Jarosław Kurek (Warszawa). Później dołączały, albo zmieniały dotychczasowych współpracowników inne osoby: Kinga Nemere (Toruń), Katarzyna Rauszer, obecnie Le Bruijn, "Anna Sosnowa" i Magdalena Marzec "Agnieszka Banaś" (Katowice), Anna Śnieżko, obecnie Turula, "Emilia Czarny" (Wrocław), Lucjan Muszyński "Stefan Konarski" (Łódź), Jan Pastwa (Trójmiasto), Małgorzata Czajkowska, obecnie Kisil, (Warszawa), Józef Mitka (Warszawa), Krzysztof Jabłoński (Włocławek), Zbigniew Baszczuk (Poznań). Opiekunem duszpasterskim czasopisma był ks. Ryszard Honkisz. Jesienią 1987 roku funkcję redaktora naczelnego przejął W.Hausner, a sekretarza redakcji A.Turula. Czasopismo w nowych warunkach po 1989 roku ukazywało się do roku 1994. W pierwszym numerze roku 1990 podano jawny skład redakcji. W tym samym roku powstało Wydawnictwo "Czuwajmy".

„Czuwajmy” wydawane było jako miesięcznik. Drukowano je ze składu linotypowego w formacie A-4, a objętość wahała się od 16 do 24 stron. Wykorzystywano nocną pracę drukarzy Edwarda Szarka i Tadeusza Kałuży, którzy nielegalnie przygotowywali szpalty do druku. Makietę, realizując graficzną stronę pisma, ze szpalt przygotowanych nielegalnie w państwowej drukarni. Nakład pisma zmieniał się – początkowo był to tysiąc egzemplarzy, później do trzech tysięcy (trudno w tej chwili stwierdzić kiedy to nastąpiło), a już po roku 1990 około siedmiuset egzemplarzy. Kolportaż odbywał się trzema drogami: przez ośrodki duszpasterstw harcerskich, podczas harcerskich mszy świętych, przez sieć kolportażu środowisk Ruchu Harcerskiego, przez wysyłkę na indywidualne zamówienia kierowane do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W latach 1985-1986 "Czuwajmy" zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa, ale całkowicie błędnie określono krąg osób redagujących czasopismo m.in. przypisując udział w pracach redakcji o. Adamowi Studzińskiemu OP, Ryszardowi Wcisło czy Wiesławie Stojek. Z kolei w 1988 roku "Czuwajmy" znalazło się na celowniku komunistycznych propagandzistów m.in. Kazimierza Koźniewskiego.

Wojciech Hausner

1985

1985-05 Czuwajmy nr 1.jpg 1985-06 Czuwajmy nr 2.jpg 1985-07 Czuwajmy nr 3.jpg 1985-08 Czuwajmy nr 4.jpg 1985-09 Czuwajmy nr 5.jpg 1985-10 Czuwajmy nr 6.jpg 1985-11 Kraków Czuwajmy.jpg 1985-11 12 Czuwajmy nr 7-8.jpg

1986

1986-01 02 Czuwajmy nr 1.jpg 1986-03 Czuwajmy nr 2.jpg 1986-04 Czuwajmy nr 3.jpg 1986-05 Czuwajmy nr 4.jpg 1986-06 Czuwajmy nr 5.jpg 1986-07 Czuwajmy nr 6.jpg 1986-09 Czuwajmy nr 8.jpg

1990

1990-03 04 Czuwajmy nr 3-4.jpg

1991

1991-09 10 Krakow Czuwajmy nr 5.jpg 1991-11 12 Krakow Czuwajmy nr 6.jpg

1992

1992-01 04 Krakow Czuwajmy nr 1-2.jpg 1992-05 06 Krakow Czuwajmy nr 3.jpg 1992-07 08 Czuwajmy nr 4.jpg

2004

2004-01 03 Czuwajmy nr 1.jpg 2004-04 05 06 Brześc Kujawski Czuwajmy nr 2.jpg 2004-07 09 Czuwajmy nr 3.jpg 2004-10 12 Czuwajmy nr 4.jpg

Pliki w kategorii „Czuwajmy 1985-2004”

Poniżej wyświetlono 79 spośród wszystkich 79 plików w tej kategorii.