Strona główna

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Wersja z dnia 09:12, 5 lis 2021 autorstwa Mgajdzinski (dyskusja | edycje) (Aktualizacja MediaWiki i nowy interfejs, zmiana skórki z Bootstrap na Vector i layoutu)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


ArchiwumHarcerskie.pl

ArchiwumHarcerskie.pl powstało by gromadzić, zabezpieczać i udostępniać wszystkim zainteresowanym wartościowe materiały z dziejów harcerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem powstania i działalności harcerstwa niepokornego i niezależnego z lat 1980-90. Chcemy by zgromadzone przez nas archiwalia służyły miłośnikom harcerstwa, pokazywały znane i mniej znane fakty z jego historii a także poszerzały grono osób wspierających harcerstwo i zainteresowanych jego historią. Portal powstał przy okazji realizacji projektu digitalizacji prowadzonego przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w 2016 roku. Wtedy działał pod nazwą Archiwum NWH, natomiast od 2019 roku archiwum zostało wydzielone z działalności NWH i zmieniło nazwę na ArchiwumHarcerskie.pl . W ramach archiwum prowadzone są nieustająco działania zmierzające do uchronienia przed zapomnieniem lub zniszczeniem znajdujących się w rękach prywatnych archiwaliów, dzięki czemu mogą być one następnie porządkowane, opisywane, digitalizowane i udostępniane publicznie poprzez portal ArchiwumHarcerskie.pl

APH front page baner.jpg

Zbiór prasy harcerskiej, przedwojennej, emigracyjnej, niezależnej, wydawanej półlegalnie lub w konspiracji w latach 80-tych. Kilkadziesiąt tytułów poruszających sprawy bieżące, ale też uniwersalne dla idei harcerskiej. Opisy służby, relacje z obozów, dyskusje programowe, polemiki instruktorskie.

Kafelek dokumenty.jpg

Dokumenty z historii harcerstwa, przede wszystkim środowisk tzw. niepokornego harcerstwa z lat 70. i 80. XX w., ale także wcześniejszych. Unikalny zbiór dokumentów Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk harcerskich z całej Polski.

Foto-baner.jpg

Fotograficzny zapis dziejów harcerstwa, od powstania ruchu po nowe organizacje rodzące się w latach 80. XX w. Wydarzenia historyczne, a także „zwyczajni”: harcerki i harcerze na obozach, biwakach, zjazdach, manifestacjach, w dyskusjach, na służbie, przy pracy, odpoczynku.

ORGANIZACJE


Kafelek kiham.jpg

Archiwum kręgów instruktorów harcerskich, których działalność wyznaczyła rozwój i kierunek odnowy harcerstwa w Polsce od roku 1980.

Kafelek nrh.jpg

Pierwsza alternatywna wobec ZHP organizacja harcerska, utworzona w 1980 r. przez część środowisk KIHAM.

Kafelek poh.jpg

Materiały z dziejów pierwszej niezależnej organizacji harcerskiej powstałej po stanie wojennym – w roku 1985.

Kafelek zhp 1918.jpg

Archiwalia organizacji, która w 1989 r. z inicjatywy instruktorów krakowskich próbowała wskrzesić rozwiązane w roku 1949 ZHP, w roku 1992 połączonej z ZHR.

Zhr-baner.jpg

Dokumenty i fotografie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, powstałej w 1989 r. organizacji kontynuującej działalność niezależnych środowisk harcerskich.

Kafelek nwh.jpg

Archiwalne wydawnictwa społecznej oficyny, od 1980 r. wspierającej swymi publikacjami nurt tradycyjnego harcerstwa.

Kafelek UNDHR.jpg

Archiwum Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej powstałej w 1981 dla propagowania tradycyjnych wzorców harcerstwa kultywowanych w drużynach będących członkami Unii.

ŚRODOWISKA HARCERSKIE

Kafelek pomorze.jpg

Bogaty zbiór dokumentów ciekawego i ważnego środowiska, inicjującego i realizującego wiele ważnych społecznie działań.

Kafelek chodorski.jpg

Zbiór dokumentów z okresu niezależnego harcerstwa i wczesnego ZHR. Świadectwo często trudnego, ale cennego nonkonformizmu.

Bydgoszcz.png

Serwis zewnętrzny poświęcony środowiskom "niepokornego harcerstwa" działającym w Bydgoszczy.


Kafelek iv szczep.jpg

Materiały z dziejów ważnego środowiska, współtworzącego KIHAM i niezależne harcerstwo na Opolszczyźnie.

Kafelek zawisza lublin.jpg

Fotografie i dokumenty wybitnego środowiska, którego instruktorzy współtworzyli m.in. NRH i SHK Zawisza.

Kafelek Poznan.jpg

Dokumenty z Wielkopolski, gdzie licznie działały środowiska tradycyjnego harcerstwa podejmując wiele cennych inicjatyw.


Warmia i mazury.jpg

Prężne środowisko warmińsko-mazurskie z wspaniałymi tradycjami puszczańskimi i mistrzowskim poziomem obozowania.

Górny Śląsk
Gornyslask.jpg

Jedno z ważniejszych środowisk niepokornego harcerstwa, z którego wywodziło się kilkoro liderów KIHAM.

Malopolska.jpg

Jedno z wiodących środowisk, także w ramach KIHAM i późniejszych inicjatyw tj. Ruch czy ZHP r. zał. 1918.

Kafelek hufiec zhp mokotow.jpg

Dokumentacja z dziejów Hufca, który jako pierwszy w Polsce przyjął imię Szarych Szeregów i w okresie PRL był ostoją dla wielu środowisk tradycyjnego harcerstwa.

Kafelek szczep puszcza.jpg

Materiały z dziejów jednego z najciekawszych szczepów Małopolski, środowiska o wielkim znaczeniu dla społeczności lokalnej i znaczącym oddziaływaniu na harcerstwo niezależne w Polsce.

Kafelek referat wschod.jpg

Prekursorskie działania instruktorów niezależnego harcerstwa, a następnie Referatu Wschód ZHR – wsparcie odradzającego się harcerstwa w krajach b. ZSRR.

Kafelek xv ldh.jpg

Jedno z najstarszych środowisk w Polsce przez dziesięciolecia kultywujące tradycje harcerskie, wiele znaczące w działaniu łódzkiego KIHAM.

Kafelek 208wdh.jpg

Jedno z najważniejszych środowisk harcerskich warszawskiego Mokotowa, współtworzące ruch niezależnego harcerstwa oraz KIHAM.

Kafelek 14wdh.jpg

Materiały z dziejów jednej z najstarszych drużyn warszawskich, działającej tradycyjnie przy X Liceum im. Królowej Jadwigi.

Kafelek16wdh.jpg

Serwis 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, jednej z najstarszych drużyn harcerskich.

Kafelek-Szarotka.jpg

Gdyński Szczep "Szarotka" to środowisko harcerskie, które doskonale dba o udokumentowanie własnej bogatej działalności.

Czarna Trzynastka Toruńska
Kafelek CTT.JPG

Środowisko będące motorem licznych zgodnych z harcerskim duchem działań wychowawczych, spadkobierca i kontynuator tradycji słynnej wileńskiej drużyny.

1 WDH Czarna Jedynka
Czarnajedynka.jpg

Jedno z najwybitniejszych powojennych środowisk harcerskich, z tradycjami podejmowania inicjatyw ważnych dla harcerstwa i Polski.

1 Lwowska DHy baner.jpg

Od nich wszystko się zaczęło. Pierwsza drużyna harcerska powołana przez Andrzeja Małkowskiego rozkazem z dnia 22 maja 1911 roku we Lwowie. Materiały zebrane przez Krąg byłych skautów – członków drużyny, działających w latach 70-90 we Wrocławiu.

ARCHIWA PRYWATNE

Kafelek mackiewicz.jpg

Unikalny zbiór materiałów z dziejów harcerstwa polskiego na Litwie Kowieńskiej w latach 1918–1945.

Kafelek furmanek.jpg

Dokumenty ze spuścizny jednej z najwybitniejszych postaci harcerstwa na Opolszczyźnie.

Kafelek-Jelinski.png

Dokumenty i zdjęcia z harcerskiej wyprawy dookoła świata 1926-1928.

VARIA

Znaczki tlo.jpg

Znaczki pocztowe, karty, stemple, plakietki, znaczki pamiątkowe i wiele innych – niepokorna ikonografia w historycznym kontekście.

Kafelek metodyka.jpg

Pliki i zdjęcia dokumentujące metodykę harcerską na przestrzeni lat.

Kafelek wycinek.jpg

Wycinki prasowe z artykułami o tematyce harcerskiej.

Kafelek kroniki.jpg

Kroniki drużyn harcerskich i kręgów instruktorskich, relacje i wspomnienia harcerzy i instruktorów.

Kafelek prace naukowe.jpg

Prace naukowe i opracowania dotyczące harcerskiego systemu wychowania lub historii harcerstwa.

Kafelek polecane.jpg

Polecane przez nas strony, zawierające ciekawe materiały archiwalne związane z harcerstwem.

Inwentarz baner.jpg

Inwentarz zasobów archiwalnych dostępnych w ArchiwumHarcerskie.pl, przygotowany ze wsparciem finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach programu "Wspieranie działań archiwalnych 2019".

WYDARZENIA

Biała Służba
Kafelek Cz-wa Biala Sluzba 83.jpg

Dokumentalny zapis służb medycznych i porządkowych harcerzy uczestniczących w zabezpieczeniu wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wykus 1988
Kafelek Wykus pogrzeb Ponurego.jpg

Powtórny uroczysty pochówek mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w klasztorze w Wąchocku i harcerska akcja na polanie Wykus.

Pielgrzymki do Częstochowy
Kafelek Czestochowa pielgrzymka harcerska.jpg

Fotografie pokazujące harcerzy pod Jasną Górą w trakcie wspólnych pielgrzymek w latach 80. XX w.


Andrzej i Olga 84
Kafelek Zakopane AO.jpg

Ogólnopolski zlot środowisk KIHAM z okazji odsłonięcia w Zakopanem pomnika Andrzeja i Olgi Małkowskich. Dokumenty, fotografie.

Little East Jambo
Kafelek Turawa Little East Jambo.jpg

Zlot harcerstwa z ziem wschodnich, który odbył się w Turawie w roku 1990 z inicjatywy Referatu Wschód ZHR.

I Zjazd ZHR
Kafelek Sopot I Zjazd ZHR.jpg

Fotografie z I Zjazdu ZHR w Sopocie, w kwietniu 1989 r., uchwalającego najważniejsze dokumenty Związku i powołującego pierwsze stałe władze ZHR.


Rajd „Arsenał”
Rajd Arsenal.jpg

>Rajd organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa-Mokotów w rocznicę Akcji pod Arsenałem, spotkanie drużyn związanych z tradycją Szarych Szeregów.

Rocznice KIHAM
Rocznice KIHAM.jpg

Spotkania byłych członków Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego i środowisk niezależnego harcerstwa z lat 80. XX w.

Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa
Kafelek Zlot 70-lecia.jpg

Zlot zorganizowany przez KIHAM we wrześniu 1980 r. na krakowskich Błoniach, wielka manifestacja środowisk tradycyjnego harcerstwa.