Strona główna

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Na skróty

Kolekcje | Środowiska | Organizacje | Wydarzenia | Prasa Harcerska | Varia

Kolekcje - wszystkie istniejące zespoły archiwalne (kolekcje), w których przechowywane są materiały archiwalne pochodzące od poszczególnych aktodawców.

Środowiska - dział tematyczny grupujący materiały archiwalne dotyczące poszczególnych środowisk harcerskich - drużyn, szczepów , niekiedy także hufców.

Organizacje - dział tematyczny grupujący materiały archiwalne dotyczące organizacji działających w ruchu harcerskim na przestrzeni jego historii.

Wydarzenia - dział tematyczny grupujący materiały archiwalne dotyczące wydarzeń o dużym znaczeniu dla historii ruchu harcerskiego.

Prasa Harcerska - dział tematyczny grupujący skany czasopism, gazet i innych wydawnictw harcerskich.

Varia - dział tematyczny grupujący materiały archiwalne dotyczące różnego rodzaju przekrojowych zagadnień związanych z historią harcerstwa.

Polecamy

APH front page baner.jpg

Zbiór prasy harcerskiej, przedwojennej, emigracyjnej, niezależnej. Skany kilkudziesięciu tytułów. Opisy służby, relacje z obozów, dyskusje programowe, polemiki instruktorskie.

Kafelek kiham.jpg

Archiwum kręgów instruktorów harcerskich, których działalność wyznaczyła rozwój i kierunek odnowy harcerstwa w Polsce od roku 1980. Bogaty i ciekawy wybór dokumentów i fotografii.

Kafelek Harcerstwo-lwowskie.jpg

Zdjęcia ze zbioru Aleksandra Szczęścikiewicza dotyczące genezy i historii harcerstwa we Lwowie do lat 40. XXw.

Kafelek iv szczep.jpg

Materiały z dziejów ważnego środowiska, współtworzącego KIHAM i niezależne harcerstwo na Opolszczyźnie. Ogromy i ciekawy zbiór fotografii ilustrujących warunki działania harcerstwa.

Kafelek szczep puszcza.jpg

Jeden z najciekawszych szczepów Małopolski. środowisko o wielkim znaczeniu dla społeczności lokalnej i znaczącym oddziaływaniu na harcerstwo niezależne w Polsce.

Kafelek xv ldh.jpg

Jedno z najstarszych środowisk w Polsce przez dziesięciolecia kultywujące tradycje harcerskie, wiele znaczące w działaniu łódzkiego KIHAM. Bardzo ciekawe fotografie historyczne.

Kafelek-Szarotka.jpg

Gdyński Szczep "Szarotka" to środowisko harcerskie, które doskonale dba o udokumentowanie własnej bogatej działalności. Imponujący zbiór fotografii ilustrujących działania szczepu.

Kafelek polecane.jpg

Polecane przez nas strony, zawierające ciekawe materiały archiwalne związane z harcerstwem.

Kafelek-Jelinski.png

Dokumenty i zdjęcia z harcerskiej wyprawy Jerzego Jelińskiego dookoła świata 1926-1928.

Biała Służba
Kafelek Cz-wa Biala Sluzba 83.jpg

Dokumentalny zapis służb medycznych i porządkowych harcerzy uczestniczących w zabezpieczeniu wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wykus 1988
Kafelek Wykus pogrzeb Ponurego.jpg

Powtórny uroczysty pochówek mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w klasztorze w Wąchocku i harcerska akcja na polanie Wykus.

Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa
Kafelek Zlot 70-lecia.jpg

Zlot zorganizowany przez KIHAM we wrześniu 1980 r. na krakowskich Błoniach, wielka manifestacja środowisk tradycyjnego harcerstwa.

Kafelek furmanek.jpg

Dokumenty ze spuścizny jednej z najwybitniejszych postaci harcerstwa na Opolszczyźnie.

Kafelek mackiewicz.jpg

Unikalny zbiór materiałów z dziejów harcerstwa polskiego na Litwie Kowieńskiej w latach 1918–1945.

Inwentarz baner.jpg

Inwentarz zasobów archiwalnych dostępnych w ArchiwumHarcerskie.pl, przygotowany ze wsparciem finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ramach programu "Wspieranie działań archiwalnych 2019".