Propozycje tematów i zagadnień do opracowania


Projekt ArchiwumHarcerskie.pl ma na celu zebranie w formie zdigitalizowanej harcerskiego dorobku prasowego oraz innych archiwaliów harcerskich, a w konsekwencji rozpropagowanie go w różnych formach. Jedną z nich jest przygotowanie prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki dostępowi do tego dorobku w jednym miejscu znikają podstawowe trudności w badaniu prasy harcerskiej i jej zawartości. Zainteresowani skorzystają z zawartości ArchiwumHarcerskie.pl do swoich prac, a te z kolei wzbogacą naszą wiedzę o historii harcerstwa. Zespół AH udzieli wsparcia merytorycznego, konsultacji historycznych, pomocy w przygotowaniu planu pracy. Oprócz materiału dostępnego na stronie, zapraszamy także do korzystania z materiałów papierowych, wymienionych w naszym Inwentarzu.

Przykładowe tematy prac podane są poniżej, oczywiście zapraszamy również do formułowania własnych.

1. „Bratnie Słowo”. Jego twórcy, rozwój i znaczenie dla zmian w ruchu harcerskim.

2. „Zawiszak”. Powstanie, rozwój i wpływ na kształtowanie się ruchu harcerstwa katolickiego w latach 1980-1981.

3. „Skaut”. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficzny za lata 1918-1921 (Uwaga: za lata 1911-1917 bibliografia została opracowana)

4. „Czuj Duch”. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1922-1926 (pismo ogólnoharcerskie).

5. „Czuj Duch”. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1932-1935 (pismo starszoharcerskie).

6. Obraz harcerstwa w harcerskiej prasie niezależnej w latach 1989-1995.

7. Obraz Harcerstwa na Łamach „Biuletynu Służby Informacyjnej Głównej Kwatery Harcerzy” oraz „Biuletynu Harcerskiego” 1946-1948.

8. „Harcerstwo” Londyn. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1946-1948

9. „Harcmistrz” Londyn. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1949-1951

10. Obraz harcerskiej pracy organizacyjnej i wychowawczej w „Ku Słońcu” Poznań 1945-1949.

11. „Świat Młodych” Londyn. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1946-1948.

12. „Brzask” Warszawa. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1937-1939.

13. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży harcerskiej na przykładzie „Wiadomości Skautowych” Piotrków 1916.

14. „Ognisko” jako przykład formowania się niezależnych środowisk harcerskich dzięki organowi prasowemu 1989-1990.

15. „Ognisko” Warszawa. Bibliografia zawartości wraz z indeksami nazwisk i geograficznym za lata 1922-1923.

16. Koncepcje nowoczesnego wychowania harcerskiego na łamach „Drogowskazów” oraz dodatków w latach 1990-1993.

17. Obraz harcerstwa w kraju na łamach pisma instruktorek „Węzełek”, Londyn w latach 1989-2016.

18. Bibliografia centralnych pism Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

19. Bibliografia pism noszących nazwę „Wiadomości Urzędowe” wydawanych przez organizacje harcerskie w kraju od 1945 roku.

20. Bibliografia niezależnej prasy harcerskiej wydawanej na Pomorzu 1981-1993.