Pomoc:Rejestracja współpracownika w Archiwum

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ArchieumHarcerskie.pl zaprasza do współpracy każdego, kto chciałby się przyczynić do popularyzacji wiedzy o historii harcerstwa lub zachowania własnych ciekawych dokumentów czy nawet całych archiwów własnych środowisk.

Serwis działa na platformie MediaWiki, tej samej, która jest powszechnie znana użytkownikom Wikipedii. Jest to platforma przeznaczona dla projektów społecznościowych. ArchiwumHarcrskie.pl również jest projektem społecznościowym, ale specyficznym. ponieważ jest jednocześnie archiwum cyfrowym w pełnym tego słowa znaczeniu. Nakłada to na operatora serwisu pewne, dodatkowe obowiązki, nieistotne w większości projektów społecznościowych. Należą do nich zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa danych gromadzonych w archiwum oraz prawdziwości publikowanych w nim treści. Z tego względu dostęp do wprowadzania i modyfikowania treści oraz obiektów archiwalnych jest mocno ograniczony. Uprawnienia do wykonywania związanych z tym czynności posiadają tylko osoby przeszkolone w obsłudze serwisu oraz zasługujące na zaufanie. Redakcja jest przekonana, że leży to, nie tylko w interesie operatora, ale także aktodawców, którzy udostępniają tu posiadane zasoby archiwalne i przede wszystkim w interesie ruchu harcerskiego.

Zatem, jeśli chcesz rozpocząć współpracę z archiwum jako redaktor lub stworzyć tu archiwum swojego środowiska, musisz zacząć od przesłania nam prośby o utworzenie konta w serwisie i przyznanie odpowiednich uprawnień. Postępuj według poniższej instrukcji.

Krok 1 - skontaktuj się z nami

Aktualne metody kontaktu przedstawione są na stronie Archiwum:Kontakt. Prześlij nam wiadomość, z kontaktem do siebie (email, telefon) oraz deklaracją, w jakiej roli chciałbyś rozpocząć współpracę z archiwum. Na początku możliwe są następujące role:

  1. Aktodawca - użytkownik ma zadanie i możliwość utworzenia i zarządzania własną kolekcją lub kilkoma własnymi kolekcjami materiałów archiwalnych. Zobacz istniejące kolekcje, a zorientujesz jak potężne możliwości możesz zyskać. Będziesz mógł udostępnić własne zbiory, a nawet stworzyć archiwum własnego środowiska, które zostanie zintegrowane z archiwami innych środowisk tworząc razem historię ruchu harcerskiego.
  2. Redaktor - użytkownik ma zadanie i możliwość redagowania informacji na stronach tworzących działy tematyczne archiwum.

Inne role takie jak "Inspektor" czy "Administrator" przeznaczone są dla użytkowników posiadających już duże doświadczenie redakcyjne w ArchiwumHarcerskim.pl.

Krok 2 - poczekaj na kontakt ze strony redakcji

Wszystkie zgłoszenia traktujemy bardzo poważnie, jednak pracujemy tu społecznie i nie zawsze będzie możliwość natychmiastowej reakcji. Nie mniej, skontaktujemy się na pewno. Wtedy omówimy zakres współpracy oraz sposób przeszkolenia Cię do zadań związanych z wybraną przez Ciebie rolą.

Krok 3 - przejdź przeszkolenie

Będziesz musiał przejść krótkie przeszkolenie. Jago zakres będzie zależał od poziomu twojego doświadczenia we współpracy z podobnymi projektami społecznościowymi. Na przykład, jeśli posiadasz już doświadczenie współpracy z projektami typu Wiki (np. Wikipedia, Wikimedia Commons), szkolenie będzie bardzo uproszczone. Możesz też otrzymać możliwość przetestowania zdobytych umiejętności na instalacji testowej archiwum.

Krok 4 - utworzenie konta i nadanie uprawnień

Kiedy osoba wprowadzająca cię uzna, że szkolenie jest zakończone, utworzy Ci konto w ArchiwumHarcerskie.pl i nada odpowiednie do roli uprawnienia. Poprzez SMS na podany numer telefonu otrzymasz hasło do konta. Na podany adres mailowy otrzymasz powiadomienie o utworzeniu konta z linkiem weryfikacyjnym służącym do potwierdzenia poprawności adresu email.

Krok 5 - weryfikacja adresu email

Kliknij w link otrzymany w wiadomości o utworzeniu konta. W ten sposób potwierdzisz poprawność adresu email zarejestrowanego w naszej bazie danych. Dopiero w tym momencie przyznane ci uprawnienia zostaną aktywowane. Dopóki nie potwierdzisz swojego adresu, nie będziesz mógł wykonywać czynności edytorskich z wyjątkiem edytowania własnych danych - oczywiście po wcześniejszym zalogowaniu się.

Uwaga! Jeśli jesteś zainteresowany polityką ochrony prywatność w serwisie ArchiwumHarcerskie.pl, zapoznaj się z informacją na temat RODO.