Pomoc:Reguły tworzenia nazw podkategorii w dziale Organizacje

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbiory archiwalne w dziale Organizacje

Dział Organizacje jest jedną z kategorii głównych serwisu ArchiwumHarcerskie.pl, gdzie tworzone są zbiory (podkategorie) grupujące jednostki archiwalne dotyczące konkretnych organizacji harcerskich, zarówno historycznych, jak i obecnie działających.

Reguła tworzenia nazwy kategorii typu organizacja

Format nazwy składa się z minimum jednego elementu.

Pełna Nazwa Organizacji

Gdyby istniało kilka organizacji o tych samych nazwach mogą być one odróżnione od siebie poprzez dodanie miejsca siedziby lub zakresu lat w jakich działały.

Pełna Nazwa Organizacji Lokalizacja siedziby

Pełna Nazwa Organizacji Pierwszy rok działania-Ostatni rok działania

Zobacz Ogólne reguły obowiązującej notacji

Przykłady:

  • Kategoria: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
  • Kategoria: Polska Organizacja Harcerska Konin
  • Kategoria: Polskie Bractwo Skautowe 1988-1989
  • Kategoria: Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 1916-1918

Do tych zbiorów (podkategorii) dopinane będą, przez redaktorów archiwum jednostki archiwalne, które wiążą się tematycznie z daną organizacją. Dzięki konsekwentnemu trzymaniu się formatu nazw jednostek archiwalnych będą się one wyświetlały w tych zbiorach w logicznej, zwykle chronologicznej kolejności.