Pomoc:Reguły tworzenia nazw plików lub kategorii będących obiektami archiwalnymi

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obiekty archiwalne

Obiektem archiwalnym w sensie informatycznym może być pojedynczy plik lub kategoria plikowa.

Plik

 • Skan fotografii lub negatywu w formacie JPG
 • Fotografia cyfrowa w formacie JPG
 • Skan lub reprodukcja obrazu w formacie PNG, JPG
 • Grafika komputerowa w formacie PNG, JPG
 • Nagranie dźwiękowe w formacie MP3
 • Film lub nagranie wideo w formacie MP4
 • Jednostronicowy dokument, ulotka, druk, plakat itp. w formacie JPG, PNG, PDF
 • Wielostronicowy dokument zapisany w formacie PDF


Format nazwy obiektu w postaci pojedynczego pliku może mieć kilka postaci:

Ogólne reguły obowiązującej notacji.


Czas wydarzenia Miejsce wydarzenia Podmiot Opis fotografii Numer pozycji obiektu w jednostce

Data dokumentu Miejsce wystawienia Podmiot Opis dokumentu

Data wydania Tytuł pisma Numer w numeracji rocznej Opis


Przykłady nazw obiektów w postaci plików:

 • Plik: 1983-07_08 Dłużek Mazury 16WDH Obóz letni 123.jpg
 • Plik: 1981-09 Kraków Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa 047.jpg
 • Plik: 1981-09 Kraków Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa Reportaż filmowy.mp4
 • Plik: 1981-05-24 Warszawa Plakat o Mszy w 70 rocznicę powstania harcerstwa.jpg
 • Plik: Kartka DMB.jpg
 • Plik: 1981-12-15 Warszawa Ulotka poborowa 16WDH.pdf
 • Plik: 1970_1971 Opole 68 Opolska DH im. Janka Bytnara Książka pracy.pdf
 • Plik: 1934-11-06 Sulimczyk Pismo 16 WDH nr 13.pdf
 • Plik: 1937-08-03 Jamboryk nr 2.Jednoniówka z Jamboree w Vogelenzang.pdf

Kategoria plikowa

Obiektem może być zbiór plików reprezentujących poszczególne strony (skany) wielostronicowego dokumentu, wydawnictwa, itp zapisany w formie kategorii plikowej:

 • Skany poszczególnych awersu i rewersu zdjęcia, pocztówki, itp.
 • Skany poszczególnych stron dokumentu, listu, ulotki, itp.
 • Skany poszczególnych stron książki, kroniki, itp.
 • Skany poszczególnych stron pisma, gazety, itp.


Formaty nazw obiektów w postaci kategorii plikowych:

Ogólne reguły obowiązującej notacji.


dokument: Data dokumentu Miejsce wystawienia Podmiot Opis dokumentu

numer pisma: Data wydania Tytuł pisma Numer w numeracji rocznej Opis


Format nazwy pliku składającego się na obiekt zapisany w formie kategorii plikowej:

dokument: Data dokumentu Miejsce wystawienia Podmiot Opis dokumentu Numer skanu w obiekcie numer pisma: Data wydania Tytuł pisma Numer w numeracji rocznej Numer pozycji


Przykłady nazw obiektów w postaci podkategorii plikowych i tworzących je plików:


 • Kategoria: 1916_1939 Starachowice, Kronika Hufca
  • Plik: 1916_1939 Starachowice, Kronika Hufca 001.jpg
  • Plik: 1916_1939 Starachowice, Kronika Hufca 002.jpg
  • Plik: 1916_1939 Starachowice, Kronika Hufca 003.jpg
  • Plik: 1916_1939 Starachowice, Kronika Hufca 004.jpg


 • Kategoria:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki
  • Plik:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki 01.jpg
  • Plik:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki 02.jpg
  • Plik:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki 03.jpg
  • Plik:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki 04.jpg
  • Plik:1973 Kraków Kronika Jubileuszowa Czarnej Trzynastki 05.jpg


 • Kategoria: 1981-12-24 Kolędnik wojenny Wydanie Specjalne
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 01.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 02.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 03.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 04.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 05.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 06.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 07.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 08.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 09.jpg
  • Plik: 1981-12-24 Kolędnik wojenny 10.jpg


 • Kategoria: 1984-05-03 Odświętnik nr 7
  • Plik: 1984-05-03 Odświętnik nr 7 1.jpg
  • Plik: 1984-05-03 Odświętnik nr 7 2.jpg
  • Plik: 1984-05-03 Odświętnik nr 7 3.jpg
  • Plik: 1984-05-03 Odświętnik nr 7 4.jpg