Pomoc:Reguły tworzenia nazw kolekcji

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czym jest kolekcja (zespół archiwalny)?

Kolekcje są podstawowymi zbiorami (według terminologii archiwistycznej - zespołami archiwalnymi), w których gromadzone są wszystkie jednostki archiwalne przekazane fizycznie do Archiwum Harcerskiego lub udostępnione cyfrowo w serwisie ArchiwumHarcerskie.pl przez jednego aktodawcę. Aktodawcą może być instytucja, organizacja, środowisko lub osoba fizyczna. W Archiwum Harcerskim dana kolekcja złożona z jednostek archiwalnych jest fizycznie przechowywana w jednym zbiorczym opakowaniu. W serwisie ArchiwumHarcerskie.pl jednostki archiwalne są cyfrowo przechowywane na serwerze i włączone do kolekcji o nazwie odpowiadającej podmiotowi jakim jest aktodawca.

Do kolekcji nie podpina się pojedynczych plików (obiektów archiwalnych) a tylko ich zbiory pogrupowane w jednostki archiwalne. Wyjątkiem od tej zasady mogą być jedynie pojedyncze skany pism, gazet lub innych wydawnictw harcerskich, nie stanowiące kompletnego zbioru.

Reguła tworzenia nazwy kategorii typu kolekcja

Format nazwy składa się z prefiksu "Kolekcja" i nazwy podmiotu w mianowniku liczby pojedynczej:

Kolekcja Podmiot

Zobacz Ogólne reguły obowiązującej notacji

Przykłady:

  • Kategoria: Kolekcja POH
  • Kategoria: Kolekcja Czarna Trzynastka Wileńska
  • Kategoria: Kolekcja Jan Kowalski

Jeśli dany aktodawca przekaże do archiwum jedną kolekcję archiwaliów, a za jakiś czas kolejną, w Archiwum będą one oznaczone kolejnymi numerami, natomiast w serwisie ArchiwumHarcerskie.pl nie ma takiej potrzeby i zbiory te zostaną dołączone do już istniejącej kolekcji.