Pomoc:Reguły tworzenia nazw kategorii będących jednostkami archiwalnymi

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednostki archiwalne

jednostką archiwalną jest podstawową kategorią archiwum grupującą obiekty: dokumenty, fotografie, nagrania, itp. powiązane ze sobą logicznie np. dotyczące:

  • jednego wydarzenia lub podmiotu, a optymalnie jednocześnie jednego wydarzenia i jednego podmiotu,
  • wybranego okresu w działaniu organizacji lub środowiska,
  • kompletnego zbioru wydawnictw o tym samym tytule,

Jednostka archiwalna może zawierać wyłącznie obiekty archiwalne. Najczęściej są nimi pliki, ale w niektórych sytuacjach mogą to być kategorie plikowe grupujące skany pojedynczych stron wielostronicowego pisma lub dokumentu. W jednostce nie mogą się znajdować inne jednostki a także inne kategorie tematyczne pochodzące z działów tematycznych archiwum.

W szczególnej sytuacji, gdy w zbiorze znajdują się pojedyncze numery (skany) danego tytułu, obiekt reprezentujący dany numer nawet, jeśli jest w postaci pojedynczego pliku, może zostać uznany za odrębną jednostkę archiwalną.

Reguła tworzenia nazwy kategorii będącej jednostka archiwalną

Format nazwy może składać się składa się z kilku elementów:

Czas wydarzenia Miejsce wydarzenia Podmiot Opis wydarzenia Autor zdjęć lub tekstów

Ogólne reguły obowiązującej notacji.

Przykłady:

  • Kategoria: 1983-07 Dłużek Mazury 16WDH Obóz letni
  • Kategoria: 1981-09 Kraków Szczep Szarotka Jubileuszowy Zlot 70 lecia Harcerstwa
  • Kategoria: 1981-09 Kraków Jubileuszowy Zlot 70 lecia Harcerstwa fot.W.Wróblewski
  • Kategoria: 1956-1963 Kartki pocztowe z okazji DMB

W przypadku zbioru numerów pisma stosujemy inne reguły nazywania grupujących je jednostek archiwalnych.

Tytuł pisma Lokalizacja wydawcy Rocznik

Tytuł pisma Lokalizacja wydawcy Lista numerów

Przykłady:

  • Kategoria: Wiadomości urzędowe Warszawa 1945 nr 01-03,08,11-12
  • Kategoria: Sulimczyk Warszawa pismo 16WDH 1936

W przypadku nazwy dla jednostki zawierającej komplet wydanych numerów pisma, takiej która w całości może zostać podpięta do działu Prasa Harcerska jako podkategoria reprezentująca dany tytuł, jej nazwę tworzymy w sposób określony dla podkategorii w dziale Prasa Harcerska.

W uzasadnionych sytuacjach jednostką archiwalną może być pojedynczy obiekt np. o dużej objętości jak kronika lub wtedy gdy danego pojedynczego obiektu nie da się dołączyć do innej, już istniejącej jednostki archiwalnej ze względu na niedopasoowanie tematyki.