Materiały do bibliografii niezależnych czasopism harcerskich 1980–1989

Jarosław Kowalski Materiały do bibliografii niezależnych czasopism harcerskich 1980–1989

Bibliografia niniejsza jest jednym z efektów prac powstałego w 2004 r. Zespołu Historycznego przy Okręgu Wielkopolskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W czasie swej czteroletniej działalności Zespół zgromadził około 1000 tytułów periodyków harcerskich, różniących się zarówno pod względem objętości, jak i czasu ukazywania się.

Czasopisma w bibliografii podzielono ze względu na związek z poszczególnymi środowiskami według kolejności ich powstawania:

- KIHAM,

- niezależne środowiska harcerskie,

- „Ruch Harcerski” (środowiska będące kontynuacją KIHAM a działające wewnątrz ZHP po roku 1982)

- duszpasterstwa harcerskie,

- Polska Organizacja Harcerska,

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

- Związek Harcerstwa Polskiego r.z. 1918.

W obrębie poszczególnych działów zastosowano układ alfabetyczny. Datami granicznymi bibliografii jest powstanie KIHAM w październiku 1980 r. i 31 grudnia 1989 r.

Część z periodyków objętych badaniami ukazywała się oficjalnie jako czasopisma wydawane przez struktury ZHP, czy później, od 1989 r., inne legalnie działające organizacje harcerskie. Część ukazywała się jako wydawnictwa drugiego obiegu. Kryterium podstawowym, determinującym określenie czasopisma jako niezależnego, była linia pisma kontestująca oficjalną politykę ówczesnych władz ZHP jako organizacji satelickiej PZPR. Przy opracowywaniu bibliografii zastosowano metodę analizy treści.

W opisie poszczególnych czasopism podano prócz tytułu, podtytułu, nazwisko redaktora naczelnego (o ile jest znane) i czas ukazywania, także lokalizację zasobu.

Autor pragnie podziękować osobom wspierające badania, w tym przede wszystkim właścicielom kolekcji czasopism: Adamowi F. Baranowi, Krzysztofowi Frąckowiakowi, Michałowi Gościniakowi, Wojciechowi Hausnerowi, Leszkowi Kulbackiemu i Andrzejowi Zawistowskiemu.

Skróty użyte w tekście: BN - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, MHZ - w zbiorach Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem, ZH - w zbiorach Zespołu Historycznego Okręgu Wielkopolskiego ZHR, ZP - w zbiorach prywatnych.


Materiał ten został zamieszczony w zbiorze „Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989”, wydanym pod redakcją Marka Wierzbickiego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku 2009 (seria „Studia i Materiały”, t. 15). Z udostępnionej nam przez Autora bibliografii korzystamy w naszym serwisie za zgodą Biura Edukacji Publicznej IPN.

KIHAM

Bratnie Słowo

Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

Warszawa, format A4

Rok I: 1980, Nr 1 (21 listopada), 2 (17 grudnia),

Rok II: 1981, Nr 3 (styczeń–luty), 4 (luty–marzec), 5 (kwiecień), 6–7 (czerwiec–lipiec)

W zasobach BN, MHZ, ZHŚrodowiskowy Krąg Instruktorski im. Andrzeja Małkowskiego

Zakopane, Hufiec Tatrzański, format A4, red. nacz. Maciej Krupa

Rok I: 1980, Nr 1,

Rok II: 1981, Nr 2, 3, 4 + dodatek specjalny

W zasobach BN, MHZPismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

Kraków, format A4

Rok 1980, Nr 1 (1stycznia), 2 (22 lutego), 3–4 (marzec–kwiecień), 5 (maj),

dodatek specjalny (wrzesień)

W zasobach BN, MHZ, ZHMerkuriusz Zlotowy (Błonia, Jubileuszowy Zlot Harcerstwa 1911–1981)

Kraków, format A4

Rok 1981, Nr z 19 września, z 20 września

W zasobach BN, MHZ, ZHHarce

Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich

Koszalin, format A4

Rok I: 1981, Nr 1 (październik)

Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

Koszalin, format A5

Rok I: 1981, Nr 2 (listopad), wydanie okolicznościowe

W zasobach MHZ


Harce

KIHAM

Chorzów, format A4

Rok 1981, Nr z 28 maja

W zasobach ZPPismo Środowiskowego Kręgu Instruktorskiego im. A. Małkowskiego w Poznaniu

Poznań, format A4

Rok 1981, Nr 8 (11 marca Dodatek Specjalny do Serwisu Informacyjnego „Solidarność” UAM),

Rok 1981, Nr 2 (18 maja Dodatek Specjalny Nr 8 do Serwisu Informacyjnego Komisji Zakładowej „Solidarność” przy UAM), Dodatek Nr 1 (format A5),

Rok V: 1981, Nr 3 [27] (28 czerwca), (18 czerwca Dodatek Specjalny nr 8 do Serwisu Informacyjnego Komisji Zakładowej „Solidarność” przy UAM),

Nr 2 [25] (wrzesień), 3 [26] (październik), 4 [27] (listopad), 5 [28] (grudzień)

W zasobach BN, MHZ, ZHPismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego przy Komendzie Hufca w Opolu

Opole, format A5

Rok I: 1981, Nr 1 (styczeń) wydany bez zgody członków Kręgu, 2–3 (luty–marzec), 4 (kwiecień), 5 (wrzesień), 6 (październik–listopad)

W zasobach BN, MHZ, ZHPismo Kręgu Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego

Katowice, format A5

Rok I: 1981, Nr 1 (styczeń), 2 (luty), 3 (22 maja), 4 (28 kwiecień), 5 (15 sierpień), 6 (20 wrzesień), 7 (24 październik), 8 (29 listopad)

W zasobach BN, MHZ, ZHJasielski Skaut

Pismo 13 CJDKiAM

Jasło, format A4

Rok 1981, Nr 1 (listopad) + dodatek

W zasobach ZPJednodniówka Środowiskowego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Kuźnica” im. Andrzeja Małkowskiego

Zielona Góra, format A4

Rok 1981, Nr 1 (20 kwietnia), 2 (maj), 4 (19 sierpnia), 5 (listopad), 6 (17 listopada)

W zasobach ZHMiesięcznik Kręgu Instruktorów Chorągwi Gdańskiej im. Andrzeja Małkowskiego

Gdańsk, format A5, red. nacz. Marek Stępa

Rok I: 1981, Nr 1 (kwietnia)

Miesięcznik Kręgu Instruktorów im. Andrzeja Małkowskiego

Rok I: 1981, Nr 2 (maj), 3 (wakacje), 4 (wrzesień), 5 (październik)

W zasobach BN, MHZPismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego Chorągwi Wrocławskiej

Wrocław, format A4

Rok I: 1981, Nr 1 (wrzesień), 2 (październik) + wydanie specjalne, 3 (listopad) + wydanie specjalne

W zasobach BN, MHZ, ZH


W Kręgu Służby

Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Łodzi

Łódź, format A5

Rok 1981, Nr 1 (grudzień)

W zasobach MHZBiuletyn Kręgu Instruktorów Harcerskich „Zawisza” im. Andrzeja Małkowskiego

Lublin, format A4, red. nacz. Tomasz Deptuła

Rok I: 1980, Nr 1 (1 grudnia), 2 (15 grudnia)

Biuletyn Drużyn Kręgu Instruktorów Harcerskich „Zawisza” im. Andrzeja Małkowskiego

Rok II: 1981, Nr 3 (15 stycznia), 4 (31 stycznia), 5, 6–7, 9, 10 (15 maja)

W zasobach BN, MHZ

Niezależne Środowiska Harcerskie

Bratnie Słowo

Pismo tych, którym nie jest wszystko jedno

Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, Nakładem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, format A4

Rok III: 1985, Nr 10 (kwiecień), Nr 11 (maj)

W zasobach MHZ, ZH


Druh

Niezależne Pismo Harcerskie

Gdynia, Szczep S.P. Nr 10, format A4, red. Jacek Kaszuba

Rok I: 1981, Nr 1 (7 maja), 2 (14 maja), 3 (21 maja), 4 (28 maja), 5 (4 czerwca) – format A5

W zasobach MHZ


Echo Harcerza

Opolski Krąg Instruktorów „Białego Orła”

Opole

Rok 1981, Nr 1 (marzec)

W zasobach BN


Kiduś

Rybnik, Ruch Drużyn Środowiskowych NRH, format A4

red. Lech Kowalski, Adam Kotas

Rok 1981, Nr 1 (listopad), 2 (grudzień)

W zasobach BN


Niezależny Ruch Harcerski

Lublin, dodatek do nr 12 „Zawiszaka”, format A5

W zasobach ZH


Orlę Lwowskie

Harcerski Ruch Niepodległej Polski

Trójmiasto, format A4

Rok 1981, Nr 1 (12–13 marca), 2 (22 kwietnia)

W zasobach ZP


Ruch Harcerzy Polskich

Gorzów Wielkopolski., Ruch Harcerzy Polskich, format A4

Rok 1981, Nr kwietniowy

W zasobach ZP


Skaut

Wrocław, NRH, red. Cezary Szarugiewicz, Paweł Oranowski

Rok 1981, Nr 1 (1września), 2 (października)

W zasobach BN


W Kręgu Instruktorskim

Warszawa, NRH, format A4

Rok 1982, Nr 3 (9 marca)

W zasobach BN, MHZ


W Nadodrzańskim Grodzie

Miesięcznik 430 WDH „Skaut” im. A. Małkowskiego

Wrocław, format A5

Rok I: 1981, Nr 1–2 (czerwiec), 3 (sierpień), 4 (wrzesień), 5 (październik)

W zasobach BN, MHZ, ZH


zawiszak_12Zawiszak

Pismo Niezależnego Ruchu Harcerskiego

Lublin, format A4, red. Tomasz Deptuła

Rok II: 1981, Nr 1 (15 czerwca), 12 (19 września) + dodatek, 13 (19 października), 14 (7 listopada)

W zasobach BN


zbs_1Zeszyty Bratniego Słowa

Warszawa, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, format A5

Rok 1985, Zeszyt Nr 1, 2, 3, 4

W zasobach MHZ, ZH


Zgrzyt

Pismo Młodzieży Wydawane przy Drużynach NRH i II LO

Puławy

Rok 1981, Nr 1 (listopad)

W zasobach BN


Źródło

Ukazuje się poza cenzurą, pismo harcerskie

Białystok, NRH Kresy Wschodnie

Rok 1986, Nr 1 (marzec), 2 (maj)

W zasobach BN

Polska Organizacja Harcerska

Służba

Biuletyn Informacyjny Polskiej Organizacji Harcerskiej

Konin, format A5

Rok 1987, Nr 1 (październik), 2 (grudzień)

zmiana formatu na A4

Rok 1988, Nr 3 (styczeń), 4 (luty), 5 (marzec), 6 (kwiecień), 7 (maj), 8 (czerwiec), wydanie specjalne (22 czerwca), 9 (wrzesień), 10 (październik), wydanie specjalne – Raport o stanie organizacji (październik), 11 (listopad), 12 (grudzień)

zmiana formatu na A5

Rok 1989, Nr 1 [15] (styczeń), 2 [16] luty, 3–4 [17–18] (marzec–kwiecień), 5 [19] (kwiecień), 6–7 [20–21] (czerwiec), 8 [22] (lipiec), 9 [23] (wrzesień), 10 [24] (październik), 11 [25] (listopad)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1997

W zasobach MHZ, ZH

Ruch Harcerski

Biuletyn Informacyjny Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej

Warszawa, format A5

Rok 1989, Nr 1 styczeń

W zasobach BN, MHZ, ZH


Brzask

Niepołomice, Szczep Puszcza, format A4, red. nacz. Wojciech Wróblewski

Rok 1981, Nr 1 (wrzesień)

Pismo Kręgu Instruktorskiego Szczepu „Puszcza” Niepołomice

Niepołomice, format A5, red. nacz. Wojciech Wróblewski

Rok 1984, Nr 1, 2–3, 4,

Rok 1986, Wydanie jubileuszowe,

Rok 1987, Nr Listopad–Grudzień, 3 grudnia

W zasobach MHZ, ZH


Czuwaj

Radom

Rok 1987, Nr 1 (styczeń)

W zasobach BN


Czuwamy nr 1Czuwamy

Biuletyn Informacyjny

Warszawa, format A4

Rok 1987, Nr 1 (30 grudnia),

Rok 1988, Nr 2 (5 marca), 3 (25 marca), 4 (21 kwietnia), 5 (22 maja), 6 (29 września), 7 (3 października),

Rok 1989, Nr 8 (23 lutego)

W zasobach BN, MHZ, ZH


Gawędziarz

Gazeta Szczepu Harcerskiego „Wesoła Wiara” im. Andrzeja i Olgi Małkowskich

Zielona Góra, format A4–A5, Periodyk Szczepu 31 DHiZ „Wesoła Wiara”

Rok I: 1986, Nr 1 (październik),

Rok II: 1987, Nr 2, 3 (marzec), 4 (kwiecień), 5 (maj–czerwiec)

W zasobach MHZ


Harcerz Rzeczypospolitej

Pismo I Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej Wędrowników „ Busola Południe”

Wrocław, format A4

Rok 1981 lub 1983, Nr 2

W zasobach MHZ, ZH


Harcownik

Czuwamy – Miesięcznik Młodzieżowy

Warszawa, format A5

Rok 1983, Nr 5 (październik), 6 (listopad),

Rok 1984, Nr 11–12 (4 maja),

Rok 1985, Nr 2 (czerwca)

W zasobach BN, MHZ, ZH


Nasze Sprawy

Szczep „Zielony Płomień”

Łódź

Rok 1984, Nr 1

W zasobach BN


Pobudka

Miesięcznik 28 Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Antoniego Olbromskiego

Łódź, format A5

Rok I: 1986, Nr 1 (22 lutego), 2 (26 marca), 3 (27 kwietnia), 4 (22 maja), 5 specjalny, 5 (21 czerwca), 6–7 (lipiec–sierpień), 8 (22 września), 9 (21 października), 10 (22 listopada), 11 (21grudnia),

Rok II: 1987, Nr 1[12] (17 stycznia), 3 [14] (21 marca), 4 [15] (26 kwietnia), 5 [16] (23 maja), 6 [17] (28 czerwca), 7–8 [18–19], 9 [20] (26 września), 10 [21] (27 października), 11 [22] (26 listopada), 12 [23] (23 grudnia),

Rok III: 1988, Nr 13 [24] (18 stycznia), 2 [25] (23 lutego) 3 [26] (26 marca), 4 [27] (26 kwietnia), 5 [28] (26 maja), 6 [29] (22 czerwca), nr grunwaldzki (15 lipca), 9 [32] (28 września), 10 [33] (26 października), 11 [34] (18 listopad, 12 [35] (20 grudnia),

Rok IV: 1989, Nr 2 [37] (23 lutego), 3 [38] (30 marca), 4 [39] (27 kwietnia), 5 [40] (26 maja), 6 [41] (29 czerwca), 7–8 [42–43] (25 sierpnia), 9 [44] (28 września)

W zasobach MHZ, ZH


Polarnik

Biuletyn przedwyjazdowy 4 DS im. Andrzeja Małkowskiego

Zambrów, format A4

Rok 1985, Nr 1 (styczeń)

W zasobach ZP


Skaut

Nieregularnik

Ostrzeszów, format A5

Rok 1988, Nr II (październik)

W zasobach ZH


Ślad

Pismo młodzieży harcerskiej 6ChDH „Kieł” im. Andrzeja Małkowskiego

Choszczno, format A5

Rok 1988, Wydanie specjalne z 6 kwietnia

W zasobach ZP


Wolność Braterstwo

Klerycki Krąg Harcerski Łódź WSD

Łódź, format A5

Rok 1988, bez numeru (pierwszy),

Rok 1989, Nr 2 (styczeń), 3 (luty), 4 (kwiecień), 5 (maj),6 (wrzesień–październik)

W zasobach MHZ, ZH


Żagiew

Biuletyn Informacyjny Zlotu 75-lecia harcerstwa

Zambrów, format A5

Rok 1986, Nr 1 (10 kwietnia),

W zasobach MHZ

Związek Harcerstwa Polskiego rz 1918

Biuletyn Informacyjny Komitetu Odrodzenia ZHP 1918

Kraków, format A5,

Rok 1989, Nr 1–2 (marzec–czerwiec), 3 (lipiec–sierpień), 5 (specjalny), 6 (specjalny) format A4

W zasobach ZH, MHZ


Harcerka

Pisemko Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHP – 1918

Kraków, format A5, red. nacz. Urszula Kret

Rok I: 1989, Nr 1 (11 listopad), 2 (grudzień)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1992, w latach 1992–1996 w ZHR

W zasobach ZH, MHZ


Rzeka

Pismo harcerek

Kraków, format A4, red. nacz. Teresa Wilk

Rok 1989, Nr 1 (grudzień)

Czasopismo wydawano nadal w 1990 roku

W zasobach ZH, MHZ


Skaut

Pisemko Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHP r.z. 1918

Założony przez A. Makowskiego w 1911 r. Wychodził we Lwowie do 1939 r.

Wznowiony w Krakowie od 1989 r., format A5, red. nacz. Bolesław Leonard

Tom XXVII: 1989–1990, Nr 1 [378] (31 października), 2 [379] (25 listopada), 3 [380] (25 grudnia)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1992, w latach 1992–2000 w ZHR

W zasobach ZH, MHZ


Zlot 50-lecia Szarych Szeregów

Jednodniówka,

Warszawa, format A5, red. Anna Kaczmarz, Teresa Wilk

Rok 1989, z 23–24 września

W zasobach ZP


Zuchmistrzyni

Biuletyn Metodyczny Małopolskiej Chorągwi Harcerek ZHP r.z. 1918

Kraków, format A6, red. Wiesława Stojek

Rok 1989, Nr 1 (16 października), 2 (26 listopada), 3 (10 grudnia)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1992, w latach 1992–2001 w ZHR

W zasobach ZH, MHZ

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

– Ogólnopolskie –

Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa

Warszawa, format A4

Rok 1989, Nr 1 (22 kwietnia) 2 (26 kwietnia), 3 (22 listopada)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–2000

W zasobach MHZ, ZH


– Lokalne –

Baszta

Biuletyn Informacyjny Lubelskiego Hufca Harcerzy „Baszta”

Lublin, format A5, red. Tomasz Gawrylak,

Rok 1990, Nr 1 (11–13 maj), 2 (czerwiec),

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1992

W zasobach ZP


Biuletyn Informacyjny ZHR Pomorze

Gdańsk–Gdynia, format A5, red. Maciej Lisicki, Piotr Wysoki

Rok 1989, Nr 2 (10 marca), 3 (21 marca), 4 (15 kwietnia), 5 (3 maja), 7 (23 czerwca)

W zasobach ZH, ZP


Cesta – droga na szczyt

Trójmiasto (Gdynia), Szczep „Szarotka”

Rok I: 1989, Nr 1 (styczeń) format A5, nr 2 (luty) format A6, nr 3 (marzec), 4 (kwiecień–maj), 5 (czerwiec–sierpień) format A5

W zasobach MHZ


Dęby

Pismo I TDH „Dąbrowa” ZHR Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, format A5, red. nacz. Mariusz Zięba

Rok 1989, Nr 1 (listopad)

Czasopismo wydawano nadal w roku 1990

W zasobach ZH, MHZ, ZP


Elita

Pismo dla osób spoza ZHR

format A3, red. nacz. Jarosław Janas

Rok 1989, brak danych o numerach

W zasobach ZH, ZP


Muran

Biuletyn I Hufca we Wrocławiu

Rok 1989, Nr 1 (maj)

W zasobach ZP


Naprzeciw

Harcerski Biuletyn Informacyjny Kluczborskich Drużyn ZHR

Kluczbork, format A4

Rok I: 1989, Nr 1 (kwiecień), 2 (maj) format A5, 3 (czerwiec), 4–5 (lipiec–sierpień), 6 (wrzesień), 7 (październik), 8 (listopad), 9 (grudzień)

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–2000

W zasobach ZH, MHZ


Ognisko

Miesięcznik Instruktorów ZHR Pomorze

Gdańsk, format A5, red. Jan Pastwa

Rok 1989, Nr 1 [7] (marzec), 2–3[8–9] (kwiecień–maj)

W zasobach ZH, MHZ


Przestrzeń

Samodzielna Drużyna Harcerzy ZHR

Rok 1989, Nr 1 (maj)

W zasobach ZP


Skaut

Nieregularnik

Ostrzeszów, format A5

Rok 1989, Nr V (styczeń–czerwiec), 6 (24–27 sierpnia), 7

Czasopismo wydawano nadal w roku 1990

W zasobach ZH, ZP


Skaut Świętokrzyski

Pismo Obwodu Świętokrzyskiego

red. nacz. Hubert Biegaj

Brak informacji o numerach


Watra

Harcerski Biuletyn Informacyjny Kluczborskiego ZHR

Kluczbork, format A5

Rok I: 1989, Nr 1 (kwiecień)

W zasobach ZH, ZP


Watra

Ukazujący się nieregularnie Biuletyn Informacyjny Komendy Hufca ZHR

Stalowa Wola

Rok 1989, Nr 2

W zasobach ZH, ZP


Wtyczka

Pismo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Gdańsk, format A6

Rok 1989, Nr 1 (styczeń), 2 (luty)

W zasobach ZH, ZP


Złomik

Pismo 1 Niezależnej Drużyny w Biłgoraju

Rok 1989, Nr 1 (maj)

W zasobach ZP


Zwiad

Informator Dolnośląski ZHR

Wrocław

Rok 1989, Nr 1 (marzec)

W zasobach ZP

Duszpasterstwa Harcerskie

Czuwajmy

Krajowy Biuletyn Duszpasterstwa Harcerzy

Krajowe Duszpasterstwo Harcerzy

Kraków, format A4, red. nacz. Jerzy Bukowski, od 1987 r. Wojciech Hausner

Rok 1985, Nr 1, 2, 3, 4 (sierpień, wrzesień, październik, listopad–grudzień),

Rok II: 1986, Nr styczeń–luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec–sierpień, wrzesień, 10 [18] październik, 11 [19] listopad, 12 [20] grudzień,

Rok III: 1987, Nr 1–2 [21–22] styczeń–luty, 3–4 [22] marzec–kwiecień, 5 [23] maj, 6 [25] czerwiec, 7–8 [27–28] lipiec–sierpień, 9–10 [26] wrzesień–październik, 11 [30] listopad, 12 [31]grudzień,

Rok IV: 1988, Nr 1–2 [33–34] styczeń–luty, 3–4 [35–36] marzec–kwiecień, 5 [37] maj, 6 [38] czerwiec, 7–8 [39–40] lipiec–sierpień, 9–10 [41–42] wrzesień–październik, 11 [43] listopad, 12 [44] grudzień,

Rok V:1989, Nr 1–2 [45–46] styczeń–luty, 3–4 [47–48] marzec–kwiecień, 5 [49] maj, 6 [50] czerwiec 7–8 [51–52] lipiec–sierpień, 9–10 [53–54] wrzesień–październik, 11 [55] listopad, 12 [56] grudzień

Czasopismo wydawano nadal w latach 1990–1994 i 2004–2007

W zasobach BN, MHZ, ZH


Harcerski Krzyż

Biuletyn Duszpasterstwa Harcerzy Śląskich

Katowice, format B5, 18XI

Rok 1983, Nr 3–4 (lipiec–sierpień), 5 (wrzesień)

Biuletyn Duszpasterstwa Harcerzy Śląskich Diecezji Katowickiej

Katowice, format A5

Rok 1985 Nr 1, 3

W zasobach MHZ, ZH


Harmel

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława

Poznań, format A5,

Rok I: 1988, Nr 1 (czerwiec–lipiec), 2, 3 (grudzień),

Rok II: 1989, Nr 4, 5, 6, 7,8, 9 (listopad–grudzień)

Czasopismo nadal wydawano w latach 1990–1994, 1997–2000, 2004–2005

W zasobach BN, MHZ, ZH


Łącznik

Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Warszawy

Warszawa, format A5

Rok I: 1987, Nr z 19 marca, 7 (październik), 8 (listopad), 10 (grudzień),

Rok II: 1988, Nr 11 (22 stycznia), 12 (22 lutego),13 (4 marca), 14 (19 marca), 15 (8–10 kwietnia), 16 (23 kwietnia), 17 (3 maja), 18 (czerwca), 19 (1 lipca), 20 (1 sierpnia), 21 (1 września), 22 (16 października), 23 (11 listopada), 24 (8 grudnia), 25 (25 grudnia),

Rok III: 1989, Nr 31 (8 maja), 32 (28 maja), 40 (Boże Narodzenie),

Rok IV: 1990, Nr 42, 44 (8 kwietnia), 51 (października)

W zasobach BN, MHZ, ZH


Nasza Służba

Olsztyńskie Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy

Olsztyn, format A6, red. nacz. Krzysztof Gargas

Rok I: 1989, Nr 1 (listopad), 2 (13 grudnia),

Rok II: 1990, Nr 4 (marzec)

W zasobach BN, MHZ


Skaut

Duszpasterstwo Harcerzy przy Parafii Bożego Ciała

Gdańsk-Morena, Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Parafii Bożego Ciała, format A5

Rok I: 1987, Wydanie Specjalne, format A4,

Rok II: 1988, Nr 5 (marzec), 7 (maj), 9 (październik), 10 (listopad), 11 (grudzień),

Rok III: 1989, Nr 12 (styczeń), 13 (luty), 14 (marzec), 15 (kwiecień), 16 (maj), 17 (czerwiec), 18 (Specjalny „Rzymski”),

Rok III–IV: 1989–1990, Nr 21–22 (grudzień–styczeń),

Rok IV: 1990, Nr 23 (luty)

W zasobach MHZ, ZH


Służba

Łódzkie Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy

Łódź, format A5,

Rok 1987, Nr 3 (kwiecień), 4 (maj–czerwiec),

W zasobach BN, MHZ, ZH