Skocz do: nawigacja, szukaj

Wielka Gra

Młodzieżowe Pismo Oświaty Niezależnej Warszawa

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie od roku 1984 współpracowało z podziemnym Zespołem Oświaty Niezależnej, obsługując poligrafię offsetową (głównie druk „Zeszytów Edukacji Narodowej”) oraz kolportując wydawnictwa oświatowe w środowiskach harcerskich kanałami NWH.

Redakcja sformowana przez NWH wiosną 1985 r. do wydawania „Bratniego Słowa” (numery 10 i 11) po przerwie w działalności, spowodowanej aresztowaniem kilku członków redakcji i zespołu poligraficznego wydawnictwa, zebrała się ponownie w rozszerzonym składzie jesienią roku następnego, by przystąpić do wydawania „Wielkiej Gry” – młodzieżowego pisma Oświaty Niezależnej.

Dwumiesięcznik, którego wydawcą był Zespół Oświaty Niezależnej, wychodził dość regularnie od stycznia 1987 r. do października 1989. Ukazało się 17 numerów pisma, kolportowanego przede wszystkim w środowiskach młodzieżowych (organizacje podziemne młodzieży szkolnej i środowiska harcerskie, szkoły, także środowiska nauczycielskie) w nakładzie wzrastającym stopniowo od 1.000 do 4.000 egz.

Pismo zawierało materiały edukacyjne, kulturalne, historyczne, relacje z działalności młodzieżowych środowisk niezależnych w Polsce, artykuły poświęcone sytuacji w oświacie i przyszłości szkoły, działalności samorządów szkolnych, artykuły polemiczne, eseje. Jeden ze stałych działów pisma poświęcony był harcerstwu.

Redakcję tworzyli: Bożena Dudko, Marek Frąckowiak (redaktor naczelny), Ewa Gryczyk, Marek Łaskawiec, Tomasz Maracewicz i Krzysztof Stanowski. Z redakcją stale współpracowali m.in.: Jacek Kucharczyk, Tomasz Deptuła i Julian Radziewicz, często w „WG” pisywali: Anna Wrońska, Katarzyna Kasprzak, Stefan Mucha i in.

„Wielka Gra” drukowana była przez poligrafię Zespołu Oświaty Niezależnej i Wydawnictwa Społecznego „KOS”.

Kolportaż „Wielkiej Gry” pierwotnie zbudowany został na bazie kanałów dystrybucyjnych Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, uzupełnionego o kontakty z niezależnymi środowiskami młodzieżowymi w całym kraju. Część nakładu trafiała także do „dorosłej” sieci Oświaty Niezależnej oraz do kolportażu pisma „KOS”. „Pierwszą linię” kolportażu „Wielkiej Gry” tworzyli m.in.: Paweł Adamiec, Sławomir Bielicki i Cezary Sotniczuk, a poza Warszawą Małgorzata Bryłowska, Jacek Chodorski, Elżbieta Figura, Jarosław Kolaska, Maciej Lisicki i wielu innych. W organizacji pracy „młodzieżowej sekcji” Zespołu Oświaty Niezależnej, w kontaktach ze środowiskami w kraju i pośrednio w organizacji pracy redakcji ważną osobą była Monika Lang, pełniąca rolę asystentki i łączniczki Marka Frąckowiaka, który prócz kierowania redakcją pisma był – jako członek Zespołu Oświaty Niezależnej – odpowiedzialny za współpracę i wspieranie niezależnych środowisk i organizacji młodzieżowych w kraju. Kontakty te służyły także dystrybucji „Wielkiej Gry” oraz pozyskiwaniu materiałów do pisma.

Uzupełnieniem dwumiesięcznika „Wielka Gra” były wydawane nieregularnie broszury, zawierające obszerniejsze materiały dotyczące m.in. samorządów szkolnych, historii Polski, ekologii, a także teksty programowe i eseje. Trzy pierwsze ukazały się w podziemiu pod tytułem „Propozycje i Perswazje Wielkiej Gry” w latach 1998–1989, kolejnych osiem – pt. „Zeszyty Wielkiej Gry” – ukazało się już legalnie w latach 1991–1993, ich formalnym wydawcą był wówczas Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

/MF/