Skocz do: nawigacja, szukaj

Harcerstwo 1934-1939


1934 - komplet

1934-01 04 Harcerstwo nr 1.jpg 1934-05 09 Harcerstwo nr 2.jpg 1934-10 11 Harcerstwo nr 3.jpg 1934-12 Harcerstwo nr 4.jpg

1935 - komplet

1935-01 03 Harcerstwo nr 1.jpg 1935-04 06 Harcerstwo nr 2.jpg 1935-07 10 Harcerstwo nr 3.jpg 1935-11 12 Harcerstwo nr 4.jpg

1936 - komplet

1936-01 03 Harcerstwo nr 1.jpg 1936-04 06 Harcerstwo nr 2.jpg 1936-07 11 Harcerstwo nr 3.jpg 1936-11 12 Harcerstwo nr 4.jpg 1936-11 12 Dodatek Harcerstwo nr 4.jpg

1937 - komplet

1937-01 03 Harcerstwo nr 4.jpg 1937-04 06 Harcerstwo nr 2.jpg 1937-07 12 Harcerstwo nr 3-4.jpg 1937-10-31 Harcerstwo dod. nadzwyczajny Grazynski.jpg

1938 - komplet

1938-01 04 Harcerstwo nr 1-2.jpg 1938-05 06 Harcerstwo nr 3.jpg 1938-07 08 Harcerstwo nr 4.jpg 1938-07 08 Dodatek Harcerstwo nr 4.jpg 1938-09 10 Harcerstwo nr 5.jpg 1938-11 12 Harcerstwo nr 6.jpg

1939

1939-01 02 Harcerstwo nr 1.jpg 1939-03 04 Harcerstwo nr 2.jpg


Kwartalnik instruktorski (potem dwumiesięcznik) wydawany w latach 1934–1939; organ Naczelnictwa ZHP. Pismo zajęło miejsce „Harcmistrza”. Poruszano w nim zagadnienia metodyczne, zamieszczano artykuły na tematy ideologiczne, pedag., społeczne. „H” było przeznaczone dla żeńskiego i męskiego grona instruktorskiego oraz sympatyków harcerstwa. Było także trybuną instruktorską; ukazywały się w nim prace m.in.: Roberta Baden-Powella, Michała Grażyńskiego, Aleksandra Kamińskiego, Tomasza Piskorskiego, Leona Marszałka, Józefa Kreta, Juliusza Dąbrowskiego, W 1937 nakład wynosił 1 tys. egzemplarzy. Redaktorzy: Maria Uklejska, Marian Wierzbiański. Pismo zostało wznowione w 1946 jako miesięcznik; ukazały się 4 numery. Redaktor: Władysław Szczygieł.

Marian Miszczuk