Kategoria:1981 KIHAM RP Dokumenty dotyczące Zlotu 70 lecia AH/Kol.I/1