Kategoria:Skaut Londyn 1962-1989

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SKAUT - pismo Koła harcerzy z lat 1910-45 w Londynie

Strona zawiera komplet numerów czasopisma.

1962-12-12 Londyn Skaut nr 1.jpg 1963-03 Londyn Skaut nr 2.jpg 1963-06 Londyn Skaut nr 3.jpg 1964-05 Londyn Skaut nr 4.jpg 1965-05 Londyn Skaut nr 5.jpg 1966-04 05 Londyn Skaut nr 6.jpg 1967-05 Skaut nr 7-8.jpg 1969-01 Skaut nr (9).jpg 1969-05 Skaut nr 9-10.jpg 1970-01 Londyn Skaut nr 11.jpgSPISY TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH NUMERÓW

1970-12 Londyn Skaut nr 12.jpg

Skaut - Komunikat Koła Harcerek i Harcerzy lat 1910-1945, Londyn, grudzień 1970, nr 12

60 lat Harcerstwa Przewodniczący Rowiński J. 1; Artykuły "Odnowa" ZHP w Łodzi w 1956 roku Mękarska J. 2; Wspomnienia U kolebki skautingu Zaleski W. J. 5; Skole Szymański A. 10; Harcerki na ewakuacji Mękarska J. 13; Wiadomości organizacyjne Światowy Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego na Obczyźnie S. J. 16; Przedzjazdowy obóz instruktorek w Stella Plage Mydlarzowa I. 20; Informacje o pracach Komisji Historycznej S.J. 21; Wydawnictwa Początki ruchu harcerskiego, Zeszyty Historyczne nr. 1 22; Coś dla filatelistów 22; Filmy z życia harcerskiego 23; Tropicielka, podręcznik dla dziewcząt, 1970 25; Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1933-1939), Warszawa, 1969 Henryk Kapiszewski 25; Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Zarządu Koła 26; "Nie uchodzi… Ropelewski A. Z. 27; Od Redakcji


1971-06 Londyn Skaut nr 13.jpg

Skaut – Komunikat Koła harcerek i harcerzy lat 1910-1945, Londyn, czerwiec 1971, nr 13

Artykuły hm dr Józefa Mękarska Harcerstwo w walce Górnego Śląska o przynależność do niepodległej Polski (1920-1921). 50-ta rocznica. 1; Prof. dr Bronisław Hełczyński ś.p. Micał Grażyński. 11; dh Antoni Z. Ropelewski Ruchy ideowe u kolebki harcerstwa (skautingu) polskiego (1905-1914) 13; Wspomnienia Gen. Wilhelm Orlik-Ruckemann Z dawnych lat... 19; Gen. Klemens Rudnicki Wspomnienie z pierwszego międzynarodowego Zlotu skautowego w Birmingham w 1913 roku. 20; Mjr. Karol Harasimowicz Skauci konni we Lwowie. 23; Wiadomości organizacyjne hm Tadeusz Gabryś Okręg ZHP W. Brytania. 24; Uroczystości Powstania Górnośląskiego. 28; Wydawnictwa Harcerski Zeszyt Historyczny 2/9. 28; Jubileuszowy Węzełek. 29; Sprawozdania Sprawozdanie Przewodniczącego Koła z prac w 1970-71 r. dh Janusz Rowiński 29; Sprawozdanie z prac Harcerskiej Komisji Historycznej. hm Stanisław Jankowski 31; Od Redakcji 32


1972-01 Londyn Skaut nr 14.jpg Skaut – Komunikat Koła harcerek i harcerzy lat 1910-1914, Styczeń 1972, nr 14 Artykuły Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją niepodległościową. Hm. dr J. M. 1; Wspomnienia Pułk. dr Stanisław Biegański Z dziejów harcerstwa: wiosna 1911 i wiosna 1914. 3; Prof. Marian Bohusz-Szyszko Z bojów Wileńskiego Ochotniczego Baonu Harcerskiego. Wspomnienia osobiste. 8; Dr Stefan Mękarski Z prehistorii mego harcerstwa. 11; Wydawnictwa Harcerskie Zeszyt Historyczny nr 2/9 18; Pocztówki harcerskie 19; Wydawnictwa krajowe Zośka i Parasol A. Kamińskiego (2-gie wyd.) 20; Wspomnienia oświęcimskie. J. Kret. 21; Informacje historyczne Pamiątkowa Odznaka "Okręgowego Koła Harcerzy z lat 1910-1918" 22; Hm. W. Wenzel Diamentowe gody "Skauta" 23; Odznaka "Sokoła Macierzy" we Lwowie nadawana członkom Sokoła za udział w listopadowej Obronie Lwowa (1-22 listopada). 24; Korespondencja 25; Wiadomości organizacyjne Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie. 26; XIII-te Światowe Jamboree w Japonii. 28; Zlot Wędrowniczek w USA 28; Światowy Zjazd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 28; Letnia kolonia dla dzieci polskich w Holandii 28; Cenny dar 29; Fundusz administracyjny "Skauta" 29; Sprawozdania Wiadomości z Harcerskiej Komisji Historycznej. 30; Od redakcji 31.


1972-10 Londyn Skaut nr 15.jpg

1972-10 Londyn Skaut nr 15

Artykuły hm dr J. Mękarska Niebezpieczna książka 1; E. W. Fragmenty listu z Polski 3; Wspomnienia, przyczynki historyczne płk. Józef Bartman Wyprawa Skautów polskich naokoło świata w 1926 r. 4; Dyr. Jan Nowak Zamiast gawędy przy ognisku. 7; Min. Józef Poniatowski Zapełniajmy białe plamy. 11; Gen. Klemens Rudnicki Jeszcze o "Termopilach" A. Małkowskiego. 15; hm. Zofia Tyszka Przygoda w Dworku Cisowym. 17; Dr. Władysław J. Zaleski Przyczynek do historii harcerstwa po 1939 roku. 19; Hm dr J. M. prof. Stanisław Pigoń - harcerz. 20; Wydawnictwa Skauting w światowej filatelistyce Polski pieniądz papierowy. Wystawa filatelistyczna w Londynie. Hm Jeremi Śliwiński. 22; Broniewski Stanisław Akcja pod Arsenałem. Warszawa 1972. 24; Czarski Andrzej Najmłodsi żołnierze walczącej Warszawy. Warszawa 1971. 30; Frantz Wiktor Odłamki wspomnień przez przetak pamięci Przesianych. Kraków 1972. 27; Majka Jerzy Kartki s historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego. Warszawa 1971. 30; Korespondencja 31; Wiadomości organizacyjne Naczelna Rada ZHP w Londynie. 33; Przygotowania organizacyjne Roku Kopernikowskiego. 35; Sprawozdania Sprawozdanie Przewodniczącego Kola dha płk. J. Rowińskiego. 35; Komisja historyczna. 37; Od redakcji 39;


1973-04 Londyn Skaut nr 16.jpg

1973-04 Londyn Skaut nr 16

Artykuły Hm Józefa Mękarska Po zjeździe komunistycznego ZHP 1; Dh dr Władysław J. Zaleski Refleksje nad "Fragmentami listu z Polski" 3; Gen. Tadeusz Alf-Tarczyński U źródeł polskiego skautingu 5; Hm J. H. Z historii "Marszu Skautów" 7; Wspomnienia, notatki historyczne Dh Rudolf Antoni Borth Z harcerskich wędrówek 11; Hm E. W. Runowo Kraińskie 16; Hm mgr Anna Piotrowska Z dziejów tajnego nauczania 19; Hm J. N. O druhnie Jadwidze i druhu Jerzym Lewakowskich 23; Hm Walerian Jeremi Śliwiński Pierwszy harcerski kasownik pocztowy 25; Hm Władysława Spławska Na zesłaniu w Kułomzinie 27; Wydawnictwa Prof. dr Janina Opieńska-Blauth Harcerki polskie w pierwszym dziesięcioleciu 1911-1921 (maszynopis, 1972) 30; Hm Stefania Stipalówna Tajne nauczanie w b. Okręgu Szkolnym Lwowskim w oczach b. uczniów i nauczycieli (masz.1972) 31; 500-lecie urodzin Kopernika w prasie harcerskiej 33; Dr Jan Falewicz Spożycie alkoholu w środowiskach młodzieżowych, Warszawa, 1973 33; Korespondencja 34; Ci, którzy odeszli na wieczną wartę 36; Sprawozdania Sprawozdanie Przewodniczącego Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 płk. J. Rowińskiego za. okres sprawozdawczy do 22 kwietnia 1973 38; Od Redakcji 40


1973-12 Londyn Skaut nr 17.jpg

1973-12 Londyn Skaut nr 17

Artykuły J. M. Harcerstwo i polityka 1; Dh dr Władysław J. Zaleski Birmingham - rok 1913 4; Wspomnienia, notatki historyczne Chudy Wilk Przyczynek do wspomnień o rosyjskich skautach 7; A. Sz. O wyprawie skautów naokoło świata 9; F. W. O początkach żeńskiej drużyny harcerskiej im. Waleriana Łukasińskiego we Lwowie 11; Hm Walerian Jeremi Śliwiński O związku zuchów w 1918 r. 15; Zbigniew Rusiński Harcerze w powstaniach śląskich 16; Stara pieśń harcerska w zmienionej wersji 18; Formy działania ZHP w Kraju 19; Małkowski socjalistą? 21; H. G. Skauci polscy i rosyjscy na Syberii 1917-1918 21; Wydawnictwa S. M. Strumiłło Tadeusz Nasze dzieje. Geneza harcerstwa. Londyn 1973 22; Korespondencja Ci, którzy odeszli na wieczną wartę 26; Hanka G. O tych, którzy odeszli 27; Sprawozdania Sprawozdanie Przewodniczącego Kola Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 dha płk. J. Rowińskiego za okres sprawozdawczy od 22 kwietnia do grudnia 1973 28;


1975-05 Londyn Skaut nr 18-19.jpg

1975-05 Londyn Skaut nr 18-19

Artykuły Trzydziestolecie Jałty – okładka; Hm Józefa Mękarska Dewaluacja harcerstwa 1; Chudy Wilk Nasza misja i nasze potrzeby (Gawęda na Zjeździe Naczelnej Rady Harcerskiej w 1974 r.) 4; Wspomnienia, notatki, przyczynki historyczne Irena Mydlarzowa Pięć lat pracy harcerskiej w Niemczech (1945-1950) 7; Anna Mazurek Moje dzieje w obozie Ravensbrueck od sierpnia 1944 do maja 1945 23; Halina Chocianowicz Wspomnienia z dawnych lat 30; A. B. Brochwicz-Lewiński Mobilizacja V Okręgu Z.H.P. w 1920 roku 32; Hm dr Zofia Nowak-Przygodzka Sprawność - lwowska pracownia harcerska 34; W. Jeremi Śliwiński Pierwsza spółdzielnia harcerska w Łodzi 35; Hm Kazimiera Wicińska Wspomnienia z okresu 1939-40 38; Wiga Zaleska Harcerka broni pomnika Kościuszki w Sanoku 39; A. Sz. Przygoda na kursie instruktorskim w Zwierzyńcu Zamojskim 40; J. M. Pierwszy harcerski rejs dokoła świata 42; B. L. Katastrofa statku Chaouia 44; Wydawnictwa Harcerki 1939-1945 W-wa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 45; Józefa Mękarska Wędrówka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej, wyd. drugie, Londyn, 1974 47; Harcerski Zeszyt Historyczny nr 4/3 Harcerstwo na Ukrainie i w Rosji 1912-1920 48; Hm R.P. Henryk Glass Młodzi walczą 1912-1923, Londyn 1974 48; Hm Jerzy Ścibor Kapitulacja Żoliborza (30.09.1944), Londyn 1974 50; Mariusz Zaruski Z harcerzami na Zawiszy Czarnym. W-wa 1970. Wyd . trzecie powojenne 49; Józef Krzyczkowski Zwiadowcy z Szarych Szeregów, Warszawa 1972 50; Krahelska Halina Irena Opowieść o zwyczajnej dziewczynie Warszawa 1972 50; Korespondencja Ci, którzy odeszli na wieczną wartę 55; ś.p. Ewa K. Grodecka Wspomnienie napisała dhna I. Mydlarzowa 55; ś.p. Henryk Bagiński - Wspomnienie napisał dh A. Z. Ropelewski 56; Zmarli w 1973-74 58; Sprawozdania Sprawozdanie Przewodniczącego Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 dha płk. J. Rowińskiego za rok 1973/74 58; Sprawozdanie Przewodniczącego Kola Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 dha płk. J. Rowińskiego za rok 1974/75 59; Działalność Koła Harcerek i Harcerzy z lat 1910-1945 - A.B.B. 61; S. Jankowski Sprawozdanie z prac Harcerskiej Komisji Historycznej za okres od 1.VI.73 r. do 26.V.74 r. 64; Od Redakcji okładka


1976-03 09 Londyn Skaut nr 20.jpg

1976-03 09 Londyn Skaut nr 20

Od Redaktora – okładka; Artykuły W. Jeremi Śliwiński Prawo i Przyrzeczenie 1; Hm Inż. Władysław Nekrasz Harcerze w bojach w latach 1914-21 5; Hm Władysława Sewerynowa-Spławska Teherańska przygoda 11; F. Chmielewski Ognisko Harcerskie w Palestynie 20; Przegląd prasy i wydawnictw Jotes Harcerskie Zeszyty Historyczne - Historia Harcerstwa 21; Jotes Biuletyn Archiwum Prasy Skautowo-Harcerskiej 23; Phm. J. Kędzierski Harcerstwo Polskie w wydawnictwach krajowych 25; Phm. J. Kędzierski Wydawnictwa Niepodległościowe 26; Z żałobnej karty Hm H. Smoleńska Druhna Irena 28; A. Z. Ropelewski ś.p. hm Irena-Zenobia Mydlarzowa. 30; J. Rowiński ś.p. dh mjr Józef Mieczysław Rymwid-Misiak 31; St. Jankowski Hm Stefan W. Woystomski 32; Kronika Sprawozdanie Przewodniczącego Koła dha J. Rowińskiego za rok 1975-1976 33; Stanisław Jankowski Sprawozdanie Harcerskiej Komisji Historycznej na 3 maja 1976 r. 36; Zestawienie Przychodów i wydatków 42; Fundusz wydawniczy 43; Korespondencja 44; Od Administracji „Skauta” - okładka


1976-10 12 Londyn Skaut nr 21.jpg

1976-10 12 Londyn Skaut nr 21

Od Redaktora – okładka; Artykuły Hm. Rzp. Ks. Jan Mauersberger Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia 1; W. Jeremi Śliwiński Harcerska służba społeczna 2; Elżbieta Strzembosz Harcerstwo w Kustanaju w ZSSR 4; Jan Kędzierski Fragmenty z życia jednej z drużyn harcerskich w Wojsku Polskim na terenie W. Brytanii 7; Hm. B.P. Zlot ZHP Kaszuby 1976 9; Przegląd prasy i wydawnictw Chudy Wilk O Andrzeju Małkowskim – inaczej 12; Hm. H. Smoleńska Pisma Harcerek w Londynie w latach 1948-1976 14; Jotes Biuletyn Archiwum Prasy Skautowo-Harcerskiej 18; J. Kędzierski Harcerstwo Polskie w wydawnictwach krajowych 20; J. Kędzierski Wydawnictwa Niepodległościowe 20; Z żałobnej karty 21; Kronika 21; Korespondencja 23; Składki 26; Archiwa i Dokumenty 27; Od Druhny Skarbniczki i Administracji "Skauta" - okładka.


1977-10 12 Londyn Skaut nr 22-23.jpg

1977-10 12 Londyn Skaut nr 22-23

Od Redaktora – okładka; Artykuły W. Jeremi Śliwiński Część druga 10-go Punktu Prawa 1; Przedruk z Kalendarza Harcerskiego na rok 1921 3; hm. inż. Wł. Nekrasz Dziesiąte Prawo Harcerskie w wojsku 4; Dr. Władysław J. Zaleski Przyczynki do historii Harcerstwa Polskiego 6; Andrzej Szomański Wszystko co nasze, Polsce oddamy... 9; Chudy Wilk Drogi Harcerskiego Męczeństwa 11; Chudy Wilk Muzeum Harcerskie w Rapperswilu 12; F. Wysłouch Inny Kraj 13; F. Wysłouch Harcerska Gwiazdka. 14; Przegląd prasy i wydawnictw Chudy Wilk O Andrzeju Małkowskim - inaczej 15; Phm. J. Kędzierski Harcerze Śląska wierni Ojczyźnie do końca! 17; Przegląd Prasy Ukraińskiej 20; Jotes Biuletyn Archiwum Prasy Skautowo-Harcerskiej 21; J. Kędzierski Harcerstwo Polskie w wydawnictwach krajowych 22; J. Kędzierski Wydawnictwa Niepodległościowe 23; Z żałobnej karty Hm. W. Wenzel Lady Olave St. Clair Baden-Powell 24; Kronika Koła 26; Listy do Redakcji 28; Na Fundusz wydawniczy Koła 31; Ofiary na Fundusz Wydawniczy "Skauta" 31; Składki 31; Archiwa i Dokumenty 32; Komunikat Nr. 3 - rok 1977 Harcerskiej Komisji Historycznej okładka


1978-06 10 Londyn Skaut nr 24-25.jpg 1978-06_10_Londyn_Skaut_nr_24-25 Od Komitetu Redakcyjnego i Redaktora – okładka; W. J. Śliwiński Pamięci Antka Olbromskiego 1; Jerzy Braun Moja Służba Harcerska 12; J. A. Grzesiak Czarny Na Słonecznym Szlaku 20; F. Wysłouch Szczerbaty Biegacz 21; M. Gawlak Migawki Ain-Karemskie 22; Jotes J. Kędzierski Przegląd Prasy 27; Korespondencja 30; Z żałobnej Karty 33; Kronika Koła 34; Fundusz Wydawniczy 36; Składki - Lista Nr. 3 36.


1978-11 1979-07 Londyn Skaut nr 26-27.jpg

Link=http://archiwumnwh.pl/index.php?title=Plik:1978-11 1979-07 Londyn Skaut nr 26-27.pdf 1978-11 1979-07 Londyn Skaut nr 26-27


Od Komitetu Redakcyjnego i Redaktorki; J. Szkudłapski Papież Jan Paweł II 1-2; płk. S. Biegański Dhna Hm. Dr J. Mękarska 3-5; H. Smoleńska Wspomnienie o Druhnie Józce 5-6; J. Słowacki Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 7; Uroczystości w Rzymie i w Polsce 7; J. Rowiński śp. Jeremi Śliwiński 8-10; J. Kędzierski Harcerze Opolszczyzny w kartotekach Gestapo. 10-13; N.N. Wspomnienia z Wołynia. 14-16; płk. F. Wysłouch Obozy wędrowne. 16-19; Uczestniczka: Henryka Braunowa-Biały Ren. Wiersz Olgi Małkowskiej. 20-22; J. Kędzierski Wincenty Wierzejawski na tle Powstania Wielkopolskiego. 23-25; J. Śliwiński Ciekawe notatki o ruchu zuchowskim. 26-27; Listy do Redakcji A. Ciołkosza, dhny W. oraz Hołd Kobietom AK Marii de Laveaux. 28-29; Ciekawostki. 30; A. Kolator Trzeci maj w Bobrujsku oczami harcerza. 31-32; Ci, co odeszli. Z żałobnej karty 33-34; H. Smoleńska Harcmistrzyni Rzeczposp. O. Małkowska. 35-36; J. Rowiński Kronika Koła. Harcerska tablica pamiątkowa. 37-38; l. Rozbicki Dary i składki. 39-40; Okładka zewnętrzna na końcu: adresy członków Zarządu.


1980-10 12 Londyn Skaut nr 28-29.jpg

1980-10 12 Londyn Skaut nr 28-29

Życiorysy (cz. Ia) H. Martinowa Michał Grażyński, Przewodniczący ZHP 1-5; W. Wenzel hm. Z. Trylski - Kozioł-Wódz 6-10; B. Domańska hm.Jaga Falkowska, pseud."Zdzisława" 11-13; prof. A. Blum Litwo, ojczyzno moja (ś.p. dhna H. Chocianowicz) 13-14; Wspomnienie o dhnie J. Tworkowskiej-Szymańskiej 14-15; Z bliższej i dalszej przeszłości (cz.2-ga) J. Szkudłapski Joao de Deus 16; dr L. Obierek Skauting w Stanisławowie 17-20; Z. Buczewski Drużyny harcerskie w Szwecji 20-22; dr W. Zaleski Miłość i wierność Ojczyźnie 23-24; J. Kędzierski Jamboree w Holandii w 1937 r. 24-26; l. R. Balicka Wspomnienie z lat dawnych 26-27; M. Hampel Wspomnienie harcerskie z września 1939r. 27-29; J. Szkudłapski Koło Harcerek i Harcerzy z lat dawnych 29-31; Wydawnictwa harcerskie (cz.3-cia) M. Miszczuk Skrzydła 1930-1939r. (pisma harcerek) 31-34; art. pnrn. S.B. W Kręgu Rady (1948-49) wych. w Londynie 34-36; odbitka pisma "W Kręgu Rady"(1948-49r.) pisma wych. obecnie 37; J. Szkudłapski Harcerska poczta powstańcza w Powst. Warsz. 44r. 38-40; Rozmaitości (cz.4-ta) Listy czytelników 41-42; List druhny z kraju 43-44; List Mrs. Fedoruk Duch gen. Andersa żyje wśród młodzieży 44-45; J. Szkudłapski Dni pamięci Katynia 45; dh Antek z USA "Obozowe pogaduszki" i "Koła KPH "sponsored walk”46-47; Nowe wydawnictwo A.K. & A.W. Józef Grzesiak "Czarny" 48; Ciekawostka o pracy dhny Broel-Plater 50; I. Borkowska Składki i dary 51; Adresy członków Zarządu 52; Pierwsza strona okładki - wiersz J. Słowackiego


1980 1981-12 12 Londyn Skaut nr 30-31.jpg

1980 1981-12 12 Londyn Skaut nr 30-31

Życiorysy (częsc 1a) Dh J. Szkudłapski ś.p. Kardynał Stefan Wyszynski 1-2; E. Chudzyński Pożegnanie z Wielkoscią 2; Wspomnienie o ś. p. Dhnie Ludwice Broel-Plater 3-5; Dhna H. Smolenska Jak odnalazłam Druhnę Ludike… 5; Dhna Smolenska Wspomnienie o Dhnie Karusi Renkawicz 6-7; Dhna E. Andrzejowska ś.p. Hm. Janina Niedźwiecka 7-9; „Węzełek" Nr 66: Stella Plage-Bałtyk w r. 1973. 9-11; Z niedalekiej przeszłości (cz. 2a) Dhna L. Broel-Plater: Z moich wspomnień. 12-18; Dhna R. Balicka Szpitale w Marsylii. 19-22; Dh J. Kędzierski Bez mundurów (Harcerze w Gdyni) 22-25; Dh M. Nalewajko Harcerz postępuje po rycersku. 26-27; Wacław Malinowski Błogosławione Twe Imie (wiersz). 27; Dhna H. Dydyńska-Paszkowska Drogi rozwoju harcerstwa żeńskiego. 28-32; Dhna J. Zaleska Wpoić młodzieży patriotyzm. 33-34; Rozmaitości literackie (cz. 3a) T. Wittlin Szopka Zołnierska w Rosji 1941r. 35-36; K. Krukowski Buzułuk 36; Henryk Sienkiewicz U bramy raju 37-38; Beata Obertyńska Twój pacierz 38; Korespondencja. Różne (cz. 4a) Ci, co odeszli ś.p. Dh B. Klepacki, prof. W Zych, Dh M. Zajączkowski 39; Od Redakcji 39-40; List Dh. Dr. Zaleskiego. List z Kraju dawnej Harcerki. 40-42; Sprawy Kola Harcerek i Harcerzy z lat Dawnych (cz. 5a) Sprawozdanie Przewodniczącego Koła Harcerzy z lat Dawnych za rok 1979-80 43; A. Saperowa Pożegnanie Dha J. Rowinskiego. 44; Odpowiedź Dha J. Rowinskiego 44; Walne Zebranie Koła 23.11.1980r. Wybór Dha Rozbickiego. 45; Wpłaty na Fundusz Wydawn., Imprezy, składki - dhna I. Borkowska 46-47.


1982 1983 Londyn Skaut nr 32-33.jpg

http://archiwumnwh.pl/index.php?title=Plik:1982_1983_Londyn_Skaut_nr_32-33.pdf

Życiorysy (cz. Ia) Pan Prezydent Rzeczypospolitej dr Stanisław Ostrowski 1; Dh dr Władysław Zaleski 2; Notatka prof. J. Pilatowej o prof. Z. Stieberze 2-3; Hm. J. Wierzbiańska Wspomnienie o Zdzisławie Stieberze, harcerzu i przyjacielu. 3-5; Wiersz z Kraju 5; Z niedalekiej przeszłości (cz. 2a) Dh J. Szkudłapski Spotkanie Ojca Świętego z rodakami na Crystal Palace w Londynie w 1982r. 6; Dh J. Kędzierski Bez mundurów (cz. 2-ga) 7-8; Dh J. Szkudłapski Pierwszy numer Skauta 9-10; Dh dr L. Obierek Wydawnictwo książki "W gromadzie zuchów w USA w 1945r." 10-11; Rozmaitości (cz. 3a) Dhna R. Balicka Wspomnienia z obozu Harcerek i o Dhnie Eugenii Umińskiej, słynnej skrzypaczce. 12-13; Zygmunt Krasiński wiersz "Wszędzie" 14; Dh Romek "Jak tylu innych" (garść wspomnień harcerza-żołnierza) 14-16; J. Bazylewicz Łagier 202 na Syberii 17-19; NN Migawki z Kraju. "Akcja Zuchów

Londyńskich" 19-20; IIIci Światowy Zlot ZHP Sierpień 1982r. w Belgii (cz. 4a) 3ci Swiatowy Zlot Harcerski. Notatka od Redakcji 21; Hm. I. Łukomska Wspomnienia ze Zlotu 22; Fragmenty z gazet: T. Nowakowski "Narodowiec" 23; Hm. Leonidas Kliszewicz Harcerska "Inwazja Belgii" 23-24; Hm. St. Bogdanowicz Trzeci Światowy Zlot Harcerstwa Belgia 24-30; Wypowiedzi uczestniczek (Węzełek nr. 120) 30; Dhna Barbara Głogowska Jak to było na Zlocie Harcerskim? 31-33; Tomasz Kuba Kozłowski ZHP poza granicami Kraju (Tygodnik Powszechny nr 47) 21.XI.1982r. 34-36; Hm. H.K. Jak to było w Godollo? 36-37; Działalność naszego Koła, rozmaitości (cz. 5a) Dh J. Szkudłapski Walne Zebranie Koła Harcerek, Harcerzy z Lat Dawnych 38; Sprawozdanie Skarbniczki 39-40; Ci co odeszli 41; Od Redakcji 42.


1984 1985 Londyn Skaut nr 34-35.jpg

[Skaut - Pismo Koła harcerek i harcerzy z lat dawnych, Rok XXIII-XIV, nr 34-35, 1984-1985]

Fragmenty o Harcerstwie z Kraju (cz. 1-sza) VI Zjazd ZHP w 1980r. 1; Fragment z pisma "Orzeł Biały" Londyn 1977r. 1-2; Historia Polski najnowsza - 1981r. (anonimowa uliczna ballada) 2-3; Przygody młodego Szkota w PRL 3; Wspomnienia Harcerskie z odległej i niedalekiej przeszłości (cz. 2-ga) Poczatki żeńskiego skautingu Lwów - Warszawa dhna Ewa Grodecka 4-6; Sprawozdanie z działalności Zarzadu Koła Harcerzy z lat 1910-1918 Okręgu Lwowskiego ZHP za czas od 31.X.1934 do 1.V.1936. 7-8; Moje wspomnienia Harcerskie dh Witold Sawicki 8-11; Wiersz Cypriana Norwida 11; Udział harcerzy w walkach 1920 roku 12-13; Harcerstwo polskie na Wschodzie w latach 1942-43 ks.dr Roman Nir 13-16; Wiersz Marii Konopnickiej 16; Harcerstwo w latach okupacji (część 3-cia) Zarys dziejów harcerstwa w Bydgoszczy dh J. Kędzierski 17-23; Relacja rannego w egzekucji harcerza Tadeusza Napierały 24-25; Bohaterskie Dziewczęta dh dr Leopold Obierek 26-29; Wiersz z Kraju autor nieznany 29; Światowy Zjazd Organizacji Kobiecych (cz. 4-ta) Zwiazek Towarzystw Kobiecych we Francji Agnieszka Górska 30-32; Główna Kwatera Harcerek poza granicami Kraju dhna H. Smoleńska 33; Rozmaitości (cz. 5ta) Słowo o przyjacielu dh Kazimierz Gorzkowski 34-36; "List" wiersz Teresy Bogusławskiej 36; W górach - opowiadanie gen. Zygmunta Bohusz-Szyszko 37-38; Jamboree w 1920 roku, w Anglii - opracował dh J. Szkudłapski 39-40; „Orlęta Lwowskie" a - kukiełki dhna H. Smoleńska 40; Harcerenada Hufca "Bałtyk" dhna H. Smoleńska 40; Działalność Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (cz. 6-ta) Walne Zebranie Koła w dniu 8.VII.l984r. dh Józef Szkudłapski 41; Sprawozdanie Skarbnika dh A. Jan Barycz 42-43; Likwidacja Koła Przyjaciół Harcerstwa w Londynie dhna H. Smoleńska 44; Wiadomości z terenu dhna Barbara Zdanowicz 45; Wiersz "A kiedy przyjdzie taka chwila święta... poeta nieznany 45; Ci co odeszli 46.


1985 1986 Londyn Skaut nr 36-37.jpg

Skaut - Pismo Koła harcerek i harcerzy z lat dawnych, Rok XXV, nr 36-37, 1985-1986

Część l-sza Wstęp - Z Ojcem Swiętym przy ognisku1; 50 rocznica śmierci Wielkiego Marszałka. Wiersz Staffa o Marszałku 2; Dh. J.Rowiński Geneza Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych. Ciekawostki, fotografie. 3-4; Drużyny harcerskie w Kraju cz. 2-ga opr. Dh.J Szkudłapski II drużyna im. St.Żółkiewskiego w Kołomyi 5-7; A. Bogusławski Rota harcerska 7; H.O. Jerzy Gradosielski Skauting od 1912 r. w Wilnie 8-10; Dh J.Szkudłałski Hm. Józef Grzesiak-Czarna 13-tka 10-11; Anonim Modlitwa za Solidarność (z Kraju 1985 r.) 12; Harcerstwo poza Krajem cz.3-cia Pokłosie Zjazdowe - Jerozolima 1942 r. Koło Przyjaciół Harcerstwa 13; Hm. Z. Kwiatkowska Polska Kobieta na szlaku wojny Wiersz "Wierzę" 14-15; Wędrowniczka Kazika Pacyrzanka Wódz Zuchów - Tylko wspomnienia 16; Barbara Olek "Dziewczęta z tamtych lat - Platerówki" 17-18; Hm H.Chmielewska "Syberyjskie siekiery" 19-20; Dhna H.Mazierz-Tartik "Złożenie okupu Masajom" 21-22; "Wierzę w Polskę" F.M. wiersz 23; Dhna Z.Smieja Drużyna Jantar Drużyna Wędrowniczek Foto drużyny Harcerek ze Lwowa 24-25; Warszawa, fragment z kampanii wrześniowej (cz .4-ta) Dhna M.Jasiukowicz Moje spotkanie z Jagą Falkowską 26-27; Marsz z Pragi do Warszawy W.T. Wiersz Krzysztofa Baczyńskiego 28; Stanisław Truszkowski Podporucznicy i generał (wrzesień 1939) 29; Wytyczne pracy Pogotowia Harcerek. Z rozkazu gen. Rómmla 29; Zloty i Jamboree (cz. 5- ta) Zlot w Spale 1935 r. Dh.K. 30-31; Jubileuszowy Zlot w Windsor - Anglia (Udział grupy polskich harcerek) 32-34; Na Jamboree w 1957 r. - Udział harcerzy polskich w Sutton Park 35-36; Dyplom dhny A. Chmielewskiej z 1933 r. 36; Z niedalekiej przeszłości (cz. 6-ta) Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (w Anglii). Polski Uniwersytet na Obczyźnie 37; Ciekawostki. Harcerze z "Trójki" w Pałacu 38-39; Koło Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (cz.7-ma) Dh J. Witting Harcerstwo w Afryce dha Pancewicza, okładka ksiażki 40-41; Sprawy Koła Harcerek i Harcerzy z Lat Dawnych (Sprawozdanie z działalności) 42; 75-lecie Związku Harcerstwa Polskiego (cz.8-ma) Leonidas Kliszewicz 75 lat Związku Harcerstwa Polskiego 43-45; A. Podhorodecka 75-lecie Zwiazku Harcerstwa Polskiego. Wystawa Harcerek 46-47; W.A. Lasocki Wystawa Harcerek. H. Fikusowa Pochwała Harcerek. 48; Rozmaitości 49; Zlot Harcerek, Harcerzy w Clumber Park (cz.9-ta) W. Saternus, phm. Sztandar z Polski na Zlocie w Clumber Park 50; A. Kołodziej Zlot Harcerzy w Clumber Park 51; P.H. Notatki pozlotowe ZHP 52; J. Wigry - Harcerski Jubileusz 53; Naczelna Rada Harcerska 1985 r. 54; J. Juńczyk Szukajcie Przyjaciół 55; C. Busza-Tarnawska 75-lecie Harcerstwa Folskiego w oczach emerytow 56-57; H. Smoleńska, hm. Wyprawa z Ealingu na Zlot ZHP (Clumber Park) 58; Cześć 10-ta M. Skowrońska, phm. Harcerki na Międzynarodowym Zlocie 59; Magie w Melvern - Nottinghamshire, Anglia, 1985 r. 60-61; "Dziady" Feliks Konarski (Ref-Ren) 62; Ci, co odeszli ś.p. Dhna Z. Dargosz Bogdanik, Dhna Halina Mielżyńska, hm. Bohdan Olizar mgr.praw, hm. Maryla Michałowska, Kmdr. Bohdan Wroński 63-64


1987 Londyn Skaut nr 38.jpgSkaut - Pismo Koła harcerek i harcerzy z lat dawnych, Rok XXVI, nr 38, 1987 25 lat Koła dh. J. Rowiński 1; O "Hufcach Polskich" Paweł Milcarek 3; "Łzy z obczyzny" Aleksander Krzywiec 8; Od Tej co w Ostrej świeci Bramie 9; O początkach Koła w "Dzienniku" 14; Łączniczka Szarych Szeregów 15; Piosenka harcerska 16; O "panu w mundurze skautowskim" 17; Ostatni apel Baden-Powella 18; Grób Baden-Powella w Nyeri 19; Harcerstwo Tarnopolskie w latach 1911-1920 Czesław E. Blicharski 22; Nalepki harcerskie 27; Harcerstwo w Wolnym Mieście Gdańsku 28; Dostojni Goście 29; Ci, co odeszli 30.


1988 Londyn Skaut nr 39.jpgSkaut - Pismo Koła harcerek i harcerzy z lat dawnych, Rok XXVII, nr 39, 1988


Wypowiedź w sprawie książki "Harcerstwo" ks. Marian Sedlaczek 2; Wspomnienie skautowskie z lat 1911-1914 dh płk. dypl. S. Mayer 8; Pozdrowienie /wiersz/ Kazimierz Przerwa-Tetmajer 12; Praca wojskowa w Chorągwi Okręgu Łódzkiego 1917-1918 dh gen. bryg. E. Radwan-Pfeiffer 13; Święta miłości W. Bełza 16; Pierwszy Skaut Bydgoszczy phm J. Kędzierski 16; Jeszcze o harcerstwie w Gdańsku dh maj. St. Gruca 18; Wspomnienie nauczyciela E. Eckert 18; Sprawozdanie Skarbnika 19.