Archiwum:O ArchiwumHarcerskie.pl

Z ArchiwumHarcerskie.pl
Wersja z dnia 16:37, 17 lut 2023 autorstwa Jbloniarz (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo-AH-2.jpg

ArchiwumHarcerskie.pl powstało by gromadzić, zabezpieczać i udostępniać wszystkim zainteresowanym wartościowe materiały z dziejów harcerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem powstania i działalności harcerstwa niepokornego i niezależnego z lat 1980-90. Chcemy by zgromadzone przez nas archiwalia służyły miłośnikom harcerstwa, pokazywały znane i mniej znane fakty z jego historii a także poszerzały grono osób wspierających harcerstwo i zainteresowanych jego historią.

Portal powstał przy okazji realizacji projektu digitalizacji prowadzonego przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w 2016 roku. Wtedy działał pod nazwą Archiwum NWH, natomiast od 2019 roku archiwum zostało wydzielone z działalności NWH i zmieniło nazwę na ArchiwumHarcerskie.pl

W ramach archiwum prowadzone są nieustająco działania zmierzające do uchronienia przed zapomnieniem lub zniszczeniem znajdujących się w rękach prywatnych archiwaliów, dzięki czemu mogą być one następnie porządkowane, opisywane, digitalizowane i udostępniane publicznie poprzez portal ArchiwumHarcerskie.pl

Dotychczasowe działania doprowadziły do zgromadzenia znaczącego zbioru materiałów źródłowych związanych z historią tzw. niezależnego harcerstwa w Polsce w okresie powojennym, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Jednym z większych zespołów dokumentów w Archiwum są materiały Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk niezależnego harcerstwa, przekazane przez byłego przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM hm. Stanisława Czopowicza oraz wielu innych instruktorów. W Archiwum znajdują się także unikalne materiały z lat wcześniejszych – nawet z początków harcerstwa (np. I Lwowskiej Drużyny Skautowej) – a także archiwaliów dotyczących działalności polskiego harcerstwa poza granicami kraju (m.in. Harcerstwa na Litwie Kowieńskiej). Dokumenty, fotografie, prasa i wydawnictwa, znaczki i karty pocztowe, nagrania audio i wideo – tworzą cenny zbiór źródłowych materiałów historycznych dotyczących dziejów harcerstwa. Materiałów ważnych, a często niezbędnych do opracowania wszechstronnej i rzetelnej historii naszego ruchu. Zarówno materiały umieszczone w serwisie, jak i pozostałe, znajdujące się w zbiorach Archiwum, mają służyć promowaniu zgromadzonych materiałów wśród studentów, pracowników naukowych, pisarzy, dziennikarzy itd. oraz inicjowaniu prac naukowych, artykułów, książek itd. na temat KIHAM i innych środowisk niezależnego harcerstwa, historii tradycyjnych środowisk harcerskich w PRL oraz całej historii harcerstwa.

Systematycznie staramy się pozyskiwanie finansowania na opracowywanie zbiorów. Po zrealizowanym w 2016 roku projekcie finansowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w 2019 roku przyznane zostały dwa kolejne granty na działalność Archiwum, także z NDAP oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze te pozwolą na znaczne zaawansowanie prac nad zgromadzonymi archiwaliami, czego efektem będą m.in. zwiększenie ilości udostępnionych dokumentów, opracowanie katalogu zbiorów, znaczne powiększenie archiwum prasy harcerskiej itp.

Bardzo zachęcamy i prosimy o wsparcie działań zmierzających do zebrania i utrwalenia (czasem wręcz uratowania) materiałów historycznych dotyczących dziejów harcerstwa. Prosimy o przeszukanie domowych archiwów i przekazywanie ich do ArchiwumHarcerskie.pl lub wypożyczenie w celu ich opisania i zdigitalizowania. Nie pozwólcie, by pamiątki będące w waszym posiadaniu przepadły, a dzieje harcerstwa pisano w oparciu o niekompletne materiały. Zajrzyjcie do szaf i szuflad. Jeśli nie macie czasu na porządkowanie zawartości pudeł z papierami i paczek fotografii, my to zrobimy za was. To jest czas, gdy musimy wspólnie o te dokumenty zadbać.

Oryginały opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów będą następnie sukcesywnie przekazywane do Archiwum Akt Nowych, gdzie będą przechowywane jako wydzielony zbiór.

Jak przekazać materiały do Archiwum Harcerskiego? Prosimy o skontaktowanie się z nami emailowo (archiwum@archiwumharcerskie.pl) lub poprzez stronę na Facebooku i uzgodnienie sposobu przekazania i wykorzystania materiałów.

Czuwaj!

Zespół ArchiwumHarcerskie.pl

Projekt ArchiwumHarcerskie.pl dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki udziałowi w programie Kultura Cyfrowa 2022 udało się nam zdigitalizować zestaw unikatowych archiwaliów składających się z następujących Kolekcji:
• I Lwowskiej Drużyny Skautowej. Kolekcja zawiera dokumenty i materiały historyczne Kręgu Byłych Skautów – Harcerzy Najstarszej Polskiej Drużyny Harcerskiej I Lwowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w tym m.in.: − relacje, sprawozdania, korespondencję i fotografie z corocznych spotkań Członków Kręgu; − pamiątki i materiały historyczne, będące wspomnieniami byłych harcerzy z lat 1911- 1945; − materiały historyczne dotyczące powstania i działalności Rady Programowej Muzeum Harcerstwa lata 1989-2005.

• Harcmistrza RP Stanisława Sedlaczka – jednego z twórców harcerstwa, pedagoga, instruktora, działacza harcerskiego, harcmistrza Rzeczypospolitej, Naczelnika Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Materiały obejmują: zdjęcia (osobiste, ale także unikalne zdjęcia z historii harcerstwa), korespondencję (listy, karty pocztowe), dokumenty osobiste, zdjęcia (osobiste, ale także unikalne zdjęcia z historii harcerstwa), korespondencję (listy, karty pocztowe), dokumenty osobiste (indeksy, legitymacje, zaświadczenia itp.), wycinki prasowe i inne dokumenty traktujące o Sedlaczku.

• Archiwum fotografii harcerskich z lat 1911-1960 materiały fotograficzne zgromadzone w ArchiwumHarcerskie.pl w formie odbitek i negatywów, dotyczące życia różnych harcerskich jednostek w latach 1911-1960 w Polsce i za granicami kraju, zdjęcia ze zbiórek, uroczystości, obozów, biwaków, zlotów, zdjęcia grupowe jednostek, portrety pojedynczych harcerek, harcerzy, zuchów i instruktorów. Jest to bardzo wartościowy materiał ukazujący działanie harcerstwa w najbardziej podstawowych jednostkach organizacyjnych.

• Archiwum Ryszarda Brykowskiego - historyka sztuki, specjalisty w zakresie drewnianej architektury sakralnej, inwentaryzacji i konserwacji zabytków, autora ok. 350 publikacji, w tym 11 książek. Na kolekcję składają się m.in. zdjęcia, kroniki i dokumenty z całej historii powojennego harcerstwa.

• Archiwum Ryszarda Wcisło - wybitnego instruktora harcerskiego, działającego w krakowskim ZHP, KIHAM, ZHP-1918 i ZHR. Archiwum obejmuje materiały dotyczące harcerstwa krakowskiego od lat 1950 do 2000, a także ogólnopolskiej działalności harcerstwa niezależnego/niepokornego z lat 80. i 90. Zbór obejmuje m.in. korespondencje, protokoły, wydawnictwa podziemne, zdjęcia, jednodniówki, materiały programowo-metodyczne itp.

• Prasy Harcerskiej (ciąg dalszy prac rozpoczętych w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2020).

W sumie na naszym portalu przybyło dzięki wsparciu Ministerstwa niemal 30 tysięcy skanów. Wszystko dostępne bezpłatnie dla naszych użytkowników. w