Skocz do: nawigacja, szukaj

RODO

Na podstawie art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Niezależne Wydawnictwo Harcerskie (NWH) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Niezależne Wydawnictwo Harcerskie – Marek Frąckowiak, reprezentowane przez Marka Frąckowiaka. Dane kontaktowe: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie – Marek Frąckowiak ul. Melsztyńska 4/10 lok.71, 02-537 Warszawa e-mail: wydawnictwo@nwh.com.pl

2. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.

3. Danych osobowych w Niezależnym Wydawnictwie Harcerskim nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystuje się tych danych do profilowania.

4. Dane osobowe osób, których dotyczą dokumenty zamieszczone w Archiwum NWH, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie wykorzystuje się tych danych do profilowania, mimo to osobom takim przysługują następujące prawa: - dostępu do własnych danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu; - sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie z naruszeniem obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

5. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez: - przesłanie pisma pocztą na adres Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego; - przesłanie pisma za pomocą poczty elektronicznej na adres wydawnictwo@nwh.com.pl: - doręczenie osobiste pisma do Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego;

6. Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach zamieszczonych w Archiwum NWH, stanowiących dokumentację przechowywaną wieczyście, mogą w granicach prawa podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności zasobu archiwalnego.