Skocz do: nawigacja, szukaj

O Archiwum Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego

Archiwum Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego powstało by gromadzić, zabezpieczać i udostępniać materiały z dziejów harcerstwa. Prowadzone przez NWH od lat działania zmierzające do uchronienia przed zapomnieniem lub zniszczeniem znajdujących się w rękach prywatnych archiwaliów, doprowadziły do zgromadzenia wielkiego zbioru materiałów źródłowych związanych z historią tzw. niezależnego harcerstwa w Polsce w okresie powojennym, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Jednym z większych zespołów dokumentów w Archiwum NWH są materiały Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM) oraz innych środowisk niezależnego harcerstwa, przekazane przez byłego przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM hm. Stanisława Czopowicza oraz wielu innych instruktorów. W Archiwum NWH znajdują się także unikalne materiały z lat wcześniejszych – nawet z początków harcerstwa – a także archiwaliów dotyczących działalności polskiego harcerstwa poza granicami kraju. Dokumenty, fotografie, prasa i wydawnictwa, znaczki i karty pocztowe, nagrania audio i wideo – tworzą cenny zbiór źródłowych materiałów historycznych dotyczących dziejów harcerstwa. Materiałów ważnych, a często niezbędnych do opracowania wszechstronnej i rzetelnej historii naszego ruchu. Dokumenty te, po zabezpieczeniu i opracowaniu przez NWH, są stopniowo udostępniane w internecie. Zarówno materiały umieszczone w serwisie, jak i pozostałe, znajdujące się w zbiorach NWH, mają służyć promowaniu zgromadzonych materiałów wśród studentów, pracowników naukowych, pisarzy, dziennikarzy itd. oraz inicjowaniu prac naukowych, artykułów, książek itd. na temat KIHAM i innych środowisk niezależnego harcerstwa, historii tradycyjnych środowisk harcerskich w PRL oraz całej historii harcerstwa.

Staraniem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego – oficyny wielce zasłużonej nie tylko dla harcerstwa i wychowania – prezentowane są dokumenty Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, szczególnie Rady Porozumienia KIHAM. Przechowały się one dzięki zapobiegliwości wielu osób, tutaj wymienię tylko Wiesławę Stojek i Andrzeja „Kolca” Gorczyckiego, ale wszystkim bez różnicy należą się gorące podziękowania. Oczywiście, jest to zbiór niekompletny – należy mieć nadzieję, że będzie uzupełniany – jednak może dać pewien ogląd KIHAM-u, o którym przyjęło się już mówić, że był tym dla harcerstwa i wychowania, czym NSZZ „Solidarność” dla Polski.

Prezentowane dokumenty traktują o zagadnieniach zasadniczych i istotnych, a także o sprawach ówcześnie umęczających, aczkolwiek doraźnych. Tak, jak bywają splątane w życiu codziennym, dawniej, i dzisiaj. Dopiero z perspektywy czasu można ocenić co było naprawdę ważne, a na co niekoniecznie poświęcono nadmiar troski i pracy. Należy żywić szacunek dla NWH za wierność swoim, wywodzącym się z Harcerstwa zasadom. Inaczej niż często się dzieje w dzisiejszej tzw. przestrzeni medialnej, NWH nie poucza i nie wskazuje jedynie słusznego sposobu myślenia, lecz „oddając głos samemu KIHAM-owi”, traktuje czytelnika podmiotowo i zaprasza do samodzielnego rozeznawania rzeczywistości i poszukiwania prawdy.

Stanisław Czopowicz, hm.
Warszawa, w grudniu 2016 r.

Druhny i Druhowie, prosimy o wsparcie działań zmierzających do zebrania i utrwalenia (czasem wręcz uratowania) materiałów historycznych dotyczących dziejów harcerstwa. Prosimy o przeszukanie domowych archiwów i przekazanie ich do Archiwum NWH lub wypożyczenie w celu ich opisania i zdigitalizowania. Nie pozwólcie, by pamiątki będące w waszym posiadaniu przepadły, a dzieje harcerstwa pisano w oparciu o niekompletne materiały. Zajrzyjcie do szaf i szuflad. Jeśli nie macie czasu na porządkowanie zawartości pudeł z papierami i paczek fotografii, my to zrobimy za was. To jest czas, gdy musimy wspólnie o te dokumenty zadbać.

Cyfrowe kopie materiałów z Archiwum NWH będą przekazywane także do Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych, a posiadane przez NWH oryginały do Archiwum Akt Nowych, gdzie będą przechowywane jako wydzielony zbiór, zgodnie z zawartym przez NWH i AAN porozumieniem.

Jak przekazać materiały do Archiwum NWH? Prosimy o skontaktowanie się z nami emailowo (archiwum@nwh.com.pl) i uzgodnienie sposobu przekazania i wykorzystania materiałów.

Czuwaj!

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie

Logo NWH gotowe zielone.jpg