Skocz do: nawigacja, szukaj

Znicz Londyn 1950-1960


1950

1950-11 12 Znicz nr 9-10 001.jpg

1951

1951-9 10 Znicz Londyn nr 9-10 0001.jpg 1951-12 Znicz Londyn nr 12 0001.jpg

1952

1952-01 Znicz Londyn nr 1 0001.jpg 1952-02 Znicz nr 2 001.jpg 1952-03 Znicz Londyn nr 3 0001.jpg 1952-04 Znicz Londyn nr 4 0001.jpg 1952-05 Znicz nr 5 001.jpg 1952-07 Znicz nr 7 001.jpg 1952-12 Znicz Londyn nr 12 0001.jpg

1953

1953-02 Znicz Londyn nr 2 0001.jpg 1953-04 Znicz Londyn nr 4 0001.jpg 1953-05 Znicz Londyn nr 5 0001.jpg 1953-06 Znicz Londyn nr 6 0001.jpg 1953-07 Znicz Londyn nr 7 0001.jpg 1953-11 Znicz Londyn nr 11 0001.jpg 1953-12 Znicz Londyn nr 12 0001.jpg

1954

1954-01 06 Znicz Londyn nr 1-2 0001.jpg 1954-07 10 Znicz Londyn nr 3 0001.jpg

1955

1955-07 09 Znicz Londyn nr 3 0001.jpg 1955-10 12 Znicz Londyn nr 4 0001.jpg

1956

1956-01 03 Znicz Londyn nr 1 0001.jpg 1956-04 09 Znicz nr 2-3 001.jpg

1957

1957 07-08 Znicz nr 4 0001.jpg 1957 09-12 Znicz nr 5-6 0001.jpg 1957-01 03 Znicz Londyn nr 1 0001.jpg 1957-03 04 Znicz Londyn nr 2 0001.jpg 1957-05 06 Znicz Londyn nr 3 0001.jpg

1958

1958-01 02 Znicz Londyn nr 1 0001.jpg 1958-03 04 Znicz Londyn nr 2 0001.jpg 1958-05 08 Znicz Londyn nr 3-4 0001.jpg 1958-09 10 Znicz nr 5 0001.jpg

1960

1960-05 06 Znicz nr 1 0001.jpg

Jednym z podstawowych zadań władz harcerskich w Londynie w latach 1946–1950 było nawiązanie kontaktu z żywiołowo rozwijającymi się jednostkami harcerskich w nowych miejscach osiedlenia emigracji niepodległościowej. Najważniejszym narzędziem stał się ruch wydawniczy, a w szczególności centralna prasa harcerska. W Londynie przebywało wielu wybitnych instruktorów i instruktorek harcerskich. Sprzyjało to wydawaniu pism na wysokim poziomie merytorycznym dla różnych grup wiekowych:

Starszyzny - „Harcerstwo” - 1946-1948, Starszyzny - „Wiadomości Urzędowe” - 1948-1995. Instruktorów - „Harcmistrz” - 1949-1951, Instruktorek i harcerek - „Ogniwa” - 1949-1954, Drużynowych harcerzy - „W Kręgu Rady” - 1948-1951, Drużynowych harcerek - „Znicz” - 1950-1960, Harcerzy - - „Bądź Gotów” - 1948-1953, Dzieci i młodzieży - „Świat Młodych” - 1946-1948.

Wspólnym wydawnictwem Głównych Kwater Harcerek i Harcerzy ZHP pgK było pismo instruktorskie „W Kręgu Rady”, przeznaczone dla drużynowych dziewcząt i chłopców, które ukazywało się jako dwumiesięcznik od czerwca 1948 r. do końca 1949 r. W 1950 r. Główna Kwatera Harcerek rozpoczęła wydawanie dwumiesięcznika „Znicz”, redagowanego przez Helenę Grażyńską, przeznaczonego tylko dla harcerek. Na treść drukowanego „Znicza” składały się materiały metodyczno-programowe, gawędy ideowo-wychowawcze, kroniki. Na tematy kulturalno-oświatowe pisali polscy naukowcy i wybitni pisarze emigracyjni. Prowadzono też bardzo ożywiony dział „Szukajmy polskich pamiątek po świecie”, angażując do tego liczną młodzież emigracyjną, która z zapałem wyszukiwała i nadsyłała ciekawe materiały z różnych terenów.

„ZNICZ. Pismo Dla Drużynowych” od nr 9/10 z 1950 „Pismo Dla Drużynowych i Starszych Dziewcząt” od nr 7/8 z 1951 „Pismo Młodych Polek” od nr 2/3 z 1956 „Pismo Młodych” od nr 4 z 1957 bez podtytułu. Londyn, Wielka Brytania R.III: 1950 nr 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10. R.IV: 1951 nr 1, 2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9/10, 11, 12. R.V: 1952 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12. R.VI: 1953 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12. R.VII:1954 nr 1, 2, 3, 4. R.VIII:1955 nr 1, 2, 3, 4. R. IX: 1956 nr 1, 2/3. R.X:1957 nr 1, 2, 3, 4, 5/6. R.XI:1958 nr 1, 2, 3/4, 5, 6. R.XII:1959 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. R.XIII:1960 nr 1- maj-czerwiec. Redaktorzy: Helena Grażyńska, od nr 1/2 z 1959 – Ignacy Płonka. Wydawca: Główna Kwatera Harcerek poza granicami Kraju, od 1954 Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju

Marian Miszczuk

Literatura:. M. Miszczuk, Bibliografia emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2001, Wydawnictwo Tomiko, Warszawa 2001. W. Kukla, M. Miszczuk, Polish Scouting Publishing in the United States of America, the United Kingdom, Canada and Australia (1913 – 2009). Outline of History and Bibliography, Harcerska działalność wydawnicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii (1913 – 2009). Zarys dziejów wraz z bibliografią, Tomiko, Warszawa 2009