Skocz do: nawigacja, szukaj

Prasa Harcerska

Podziemny ruch wydawniczy w latach 70. i 80. XX wieku był jednym z głównych filarów demokratycznej opozycji w PRL. Kontynuując tradycje „bibuły” wydawanej w okresie zaborów i prasy Polskiego Państwa Podziemnego z lat II wojny światowej, niezależne wydawnictwa tworzyły społeczeństwo obywatelskie w ostatnich, jak się okazało, latach panowania komunizmu w Polsce, walnie przyczyniając się do upadku reżimu.

Jedną z ważniejszych, a najmniej chyba znaną, częścią tego podziemnego ruchu wydawniczego były wydawnictwa harcerskie – książki i prasa wydawane przez liczne środowiska wierne tradycyjnym wartościom i metodyce skautingu i harcerstwa i tym samym w naturalny sposób opozycyjne wobec zdominowanego przez komunistyczne władze i realizującego ich program Związku Harcerstwa Polskiego.

W Elektronicznym Archiwum Niezależnej Prasy Harcerskiej gromadzimy i udostępniamy przede wszystkim wydawnictwa ciągłe z okresu najbujniejszego ich rozkwitu – z lat 1980–1989. Są to gazetki wydawane przez środowiska tzw. opozycyjnego harcerstwa, działające w ramach ZHP, jak również te działające poza jego strukturami. W okresie do wprowadzenia w PRL stanu wojennego (13 XII 1981) były to środowiska związane z Kręgami Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego lub Niezależnym Ruchem Harcerskim. W stanie wojennym tworzyły półjawny tzw. Ruch Harcerski wewnątrz ZHP, jawną choć nielegalną Polską Organizację Harcerską i inne, działające niezależnie środowiska i organizacje harcerskie. Niemal wszystkie te środowiska wydawały swoje pisma.

Poza gromadzonymi tu tytułami o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym, swoje gazetki wydawały także liczne drużyny i szczepy; było ich jednak tak wiele, że zgromadzenie ich w jednym miejscu wymaga osobnego, wielkiego przedsięwzięcia.

Na łamach harcerskiej prasy ukazywały się nie tylko materiały poświęcone historii i tradycyjnej metodyce harcerskiej. Zamieszczano w nich także liczne materiały edukacyjne – przede wszystkim historyczne, odkłamujące fałszowane przez władze dzieje Polski i świata, ale także teksty o tematyce kulturalnej, ekologicznej i wiele innych.

Rola, jaką odegrały te wydawnictwa w wydarzeniach politycznych i społecznych tamtych czasów jest wciąż niedoceniana. Tymczasem, z uwagi na liczbę harcerskich gazetek, ich wielki łączny zasięg, a przede wszystkim na to, że były one związane ze środowiskami wychowawczymi – były jednym z ważniejszych elementów społecznego oporu przeciw komunizmowi. Wywierały bowiem znaczący wpływ na postawy dzieci i młodzieży w PRL – przyszłych obywateli Niepodległej Rzeczypospolitej.


Elektroniczne Archiwum Niezależnej Prasy Harcerskiej z lat 1980–1989 tworzone jest przez zespół Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego. Archiwum to będzie stale uzupełniane. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką prosimy o kontakt z NWH i o pomoc w uzupełnianiu i opracowaniu Archiwum.

Podkategorie

Poniżej wyświetlono 211 spośród wszystkich 211 podkategorii tej kategorii.

Strony w kategorii „Prasa Harcerska”

Poniżej wyświetlono 2 spośród wszystkich 2 stron tej kategorii.

Pliki w kategorii „Prasa Harcerska”

W tej kategorii jest 117 plików z ogólnej liczby 117 plików.